Hof dwingt Waigel tot verlaging van belasting

BONN, 23 okt. De Duitse minister van financien, Waigel (CSU), zal met ingang van 1991 de belastingvrije sommen voor gezinnen en een belastingvrij bedrag per kind aanmerkelijk (moeten) verhogen. Waigel moet daarvoor jaarlijks vijf tot zes miljard mark uittrekken, zei een woordvoerder van zijn departement gisteren.

De Duitse fiscus volgt daarmee een uitspraak van het constitutionele hof in Karlsruhe van afgelopen zomer, dat de belastingvrije som voor gezinsinkomens (nu 5.616 mark per jaar) ten minste even groot moet zijn als de minimale sociale uitkering. Het sociaal minimum is in Duitsland thans gefixeerd op 8.000 mark per jaar.

De uitspraak van het hof in Karlsruhe houdt tevens in dat per kind jaarlijks 6.000 mark belastingvrij moet zijn. Regeringspartijen en oppositie in de Bondsdag zijn het met Waigels plannen eens.

De nu aangekondigde belastingverlaging staat los van de voorgenomen meerjarenplannen tot algemene belastingverlaging voor particulieren en bedrijven, waarvan de volgende fase per 1 januari 1991 ingaat.

De SPD en de Groenen kritiseren die plannen en menen dat voor de dekking van de kosten van de Duitse eenheid juist een belastingverhoging, vooral voor de hogere inkomens (particulieren vanaf 60.000 DM), geboden is. Zij verdenken de coalitie in Bonn ervan dat zij zo'n verhoging nu nog afwijst, maar er waarschijnlijk na de Bondsdagverkiezingen van 2 december toch mee zal (moeten) komen.

De regeringscoalitie van CDU/CSU en FDP en de vijf leidende economische instituten die gisteren hun periodieke najaarsadvies uitbrachten achten zulke fiscale offers financieel onnodig en economisch ongewenst. De 'vijf wijzen' stellen daarbij wel als voorwaarde dat de bondsregering meer op de eigen uitgaven moet korten, namelijk zo'n 20 tot 30 miljard mark per jaar.

Prominente CDU'ers als Lothar Spath (premier Baden-Wurttemberg) en Kurt Biedenkopf (kandidaat-premier in Saksen) hebben, tot ergernis van kanselier Kohl, Waigel en FDP-voorzitter Lambsdorff, de afgelopen weken al openlijk kenbaar gemaakt dat de regering waarschijnlijk niet voldoende zal kunnen snoeien om straks werkelijk aan belastingverhoging te kunnen ontkomen.