Groep VVD'ers dringt aan op meer openheid in partij

DEN HAAG, 23 okt De VVD moet worden opengebroken; er is een nieuwe cultuur nodig, met meer onderling vertrouwen, openheid en discussie. Dit schrijven acht kaderleden van de VVD in het manifest 'Ruimte voor Liberalisme', dat gistermiddag aan het partijbestuur is aangeboden.

De groep van acht vindt dat de partij moet worden vernieuwd om 'liberale inspiratie en creativiteit' de ruimte te bieden. Het vormen van vleugels binnen de partij noemen zij vanzelfsprekend. Een van de ondertekenaars, de voormalige VVD-fractievoorzitter in de Haagse raad T. P. Monkhorst, zegt dat het initiatief nog voor de ledenvergadering in Zwolle, waar de val van fractievoorzitter Voorhoeve werd besproken, is genomen.

Monkhorst zegt destijds 'niet verrast' te zijn geweest door het tumultueuze karakter van deze bijeenkomst. 'Dat krijg je als je te lang de nadruk legt op het gesloten houden van de gelederen'. In de VVD is men lang gewend geweest 'te voorzichtig en met te weinig durf' met elkaar om te gaan. Dat komt volgens hem omdat de stembusresultaten de laatste jaren slecht zijn geweest. Het middenkader van de partij wordt dan volgens hem ontevreden. 'Maar onder de oppervlakte is nu veel beweging gaande'.

Monkhorst zegt het manifest als een 'soort pacemaker' de partij in te hebben gestuurd, om 'het zelfvertrouwen' van de leden te stimuleren. De groep van acht doet een voorstel om via driejaarlijkse themacongressen het gehele liberale gedachtengoed door te nemen, waarbij de gewone leden een belangrijke rol moeten spelen. De groep van acht wil ook dat in ieder VVD-bestuur een 'talentscout' wordt aangewezen die potentiele partijfunctionarissen kan aanwijzen. Ook moeten deze mensen geschoold en begeleid worden. Het manifest is mede ondertekend door S. van Tuyll van Serooskerken, M. Swart, R. Schrotenboer, P. Labohm, R. Sandberg, H. van den Broek-Laman Trip en W. van Dam.