EG-ministers versoepelen sanctiebeleid Iran en China

LUXEMBURG, 23 okt. De ministers van buitenlandse zaken van de Europese Gemeenschap hebben gisteren besloten tot opheffing van sancties tegen China en Iran, en tot het normaliseren van de betrekkingen met Vietnam. De bestaande sancties tegen Syrie het verbod op contacten op hoog niveau zijn echter op uitdrukkelijk verzoek van Groot-Brittannie gehandhaafd.

Wat China betreft blijft het verbod op de levering van wapens en op militaire samenwerking van kracht. De sancties tegen China behalve het verbod op militaire samenwerking betroffen die opschorting van contacten op hoog niveau, vermindering van de culturele uitwisseling en wetenschappelijke en technische samenwerking, en opschorting van kredieten werden ingesteld in de zomer van 1989 na het bloedig neerslaan van de studentendemonstraties op het Plein van de Hemelse Vrede in het centrum van Peking.

De sancties tegen Iran dateren eveneens van vorig jaar, toen de Iraanse regering een doodvonnis uitsprak over de Britse schrijver Salman Rushdie wegens diens boek De Duivelsverzen. Dat doodvonnis is officieel nog steeds van kracht, maar de verwachting is dat het, gezien de toegenomen Iraanse behoefte zich meer op het Westen te orienteren, op een diplomatieke wijze zal worden ingetrokken.

De intrekking van de sancties tegen China en Iran is, al wordt dat niet direct gezegd, mede het gevolg van de veroordeling die beide landen hebben uitgesproken over de Iraakse invasie van Koeweit. De Syrische houding in dit conflict pleitte eveneens voor opheffing van de sancties. Maar de Britse minister Hurd had hiertegen bezwaar wegens de rol die Syrie speelt bij 'staatsterrorisme'. De meeste andere ministers deden geen moeite Hurd tot andere gedachten te brengen, vooral ook wegens bezorgdheid over de Syrische inmenging in Libanon.

Pag.5: EG-ministers akkoord met verdrag Roemenie Pag.9: Hoofdartikel