De reservering

Mevrouw Y. M. Uiterwijk Winkel zou een vriendin in Leningrad gaan bezoeken en informeerde begin augustus naar de handigste en goedkoopste vorm van reizen. De keuze was gelukkig niet moeilijk, zo bleek aan de balie van het bureau Inlichtingen Buitenland op het Centraal Station van Rotterdam.

'Het is heel simpel. U stapt op station Rotterdam West/Schiedam in en twee dagen en nachten later stapt u in Leningrad weer uit. Intourist klasse 3: fl.506,60 inclusief bed. Reserveren is niet nodig.' Het ging om een plaats in een Russische slaapwagon die was gekoppeld aan de trein naar Hannover. In Noord-Duitsland zou de wagon worden aangehaakt bij de trein naar Leningrad.

Uiterwijk Winkel nam het briefje met informatie mee naar huis om de gegevens nog eens rustig te vergelijken met de goedkope vliegtarieven van de NBBS. De keus viel op de trein en de reizigster ging terug naar het station om toch alvast te reserveren. Deze keer trof zij een andere baliemedewerkster bij Inlichtingen Buitenland.

'Maar mevrouw, die trein is meer dan tien jaar geleden voor het laatst vertrokken. Sindsdien hebben we er nooit meer van gehoord.'

Uiterwijk Winkel zocht ontsteld naar het briefje waarop die eerste baliemedewerkster het toch zelf had geschreven. Het was kwijt. Ook thuis kon ze het papiertje niet meer vinden. Ze ging weer terug naar het station om dan maar te informeren naar andere mogelijkheden om Leningrad te bereiken.

'We hebben wel een trein voor u via Berlijn. U moet eerst naar Berlijn Friedrichstrasse. Daar heeft u een half uur om naar het Hauptbahnhof in Oost-Berlijn te komen, vanwaar de trein naar Leningrad vertrekt.'

Een half uur? Dat was erg krap. Uiterwijk Winkel besloot thuis de reis nog even te overdenken. Was het toch niet beter om het vliegtuig te nemen? Maar na zorgvuldige bestudering van de dienstregeling bleek het mee te vallen: de overstaptijd in Berlijn was niet een half uur maar twee en een half uur. Terug naar het station om te reserveren.

'Helaas, we kunnen het stuk vanaf Berlijn alleen per telex reserveren. Zodra Oost-Berlijn antwoordt krijgt u een telefoontje. Dat kan een paar dagen duren. Wilt u wel alvast fl.7,50 voor de telex afrekenen?'

Oost-Berlijn antwoordde niet en het telefoontje bleef uit. Na een week ging Uiterwijk Winkel zelf maar weer naar het station om te informeren hoe het ermee stond, de vijfde keer nu. Een gelukje: ze had het briefje met de informatie van de eerste keer, de gegevens over de trein via Hannover, weer teruggevonden.

Na lang bladeren in de grote multomappen bevestigde de baliemedewerkster dat hoewel de Russische slaapwagons al tien jaar niet meer reden, het inderdaad mogelijk was via Hannover naar Leningrad te reizen. Ze moest dan weliswaar overstappen in Hannover, maar dat was slechts een kwestie van het ene perron naar het andere, en niet van het ene station naar het andere, zoals bij de route over Berlijn.

Uiterwijk Winkel wilde meteen reserveren, en dat kon. Niet met een telex, maar gewoon via de computer. Het kaartje kon vlak voor vertrek worden gekocht.

Anderhalve week voor vertrek toog Uiterlijk Winkel voor de zesde keer naar het station om het ticket te kopen. Ze had de reissom in gepast geld bij zich. Helaas, het treinkaartje bleek zeventig gulden duurder uit te vallen dan bij de reservering was verteld. Het Trans Go tarief voor jongeren onder de 26-jaar gold namelijk niet in de Sovjet-Unie. Uiterwijk Winkel moest weer terug naar huis om het extra geld te halen. En daarvandaan weer naar het station, de zevende keer, om te betalen. En dan natuurlijk een achtste maal om daadwerkelijk te vertrekken.

Een woordvoerder van de NS zegt in een reactie dat 'het internationaal treinverkeer behoorlijk gecompliceerd kan zijn. Er is een woud van verchillende tarieven en ook de dienstregeling wisselt nogal eens. Maar een rechtstreekse verbinding Rotterdam - Leningrad heeft nooit bestaan.'

Het was een leuke vakantie in Leningrad. En de terugreis was bij aan de balie van Intoerist zo geregeld.

Bureaucratische belevenissen naar: NRC Handelsblad, Hans Nijenhuis, Postbus 824, 3000 DL Rotterdam.

    • Hans Nijenhuis