Bondsdag is tegen 'Stasi-onderzoek'

BONN, 23 okt. De grote partijen in de Bondsdag zijn tegen een voor alle Duitse parlementariers geldend algemeen onderzoek naar eventuele betrokkenheid bij de activiteiten van de vroegere Oostduitse staatsveiligheidsdienst (Stasi). Om zo'n onderzoek was gevraagd door de Oostduitse politicus Joachim Gauck (Bundnis '90), de man die in opdracht van de Bondsregering dergelijke betrokkenheid van (vooral uit de DDR afkomstige) parlementariers nagaat. Bondsdagvoorzitter mevrouw Rita Sussmuth (CDU), de SPD'er Wilfried Penner en FDP-voorzitter maakten gisteren in een kort debat in de Bondsdag duidelijk dat zij geen bezwaar hebben tegen onderzoek in individuele gevallen. Namelijk als uit Gaucks dossier-onderzoek een verdenking opkomt. Mevrouw Sussmuth maande tot voorzichtigheid, Penner waarschuwde voor 'een heksenjacht' en bepleitte dat het presidium van de Bondsdag in voorkomende gevallen als een soort 'ereraad' optreedt.