Beslag op 34 miljoen Duitse PDS bij NMB

ROTTERDAM, 23 okt. Op verzoek van de Duitse justitie is vrijdag in Utrecht beslag gelegd op een bedrag van 34 miljoen gulden dat afkomstig is van de Duitse partij PDS, de voorloper van de Oostduitse communistische SED. De Duitse justitie vermoedt dat de PDS het geld in Nederland heeft ondergebracht om het uit handen van de Duitse overheid te houden.

Het geld bevond zich op een NMB-rekening van het in Nederland gevestigde Sovjet-bedrijf Putnik. Het werd kort voor de Duitse eenwording gestort. Een woordvoerder van de NMB deelde vanochtend mee dat het beslag voor onbepaalde tijd is gelegd.

De beslaglegging volgt op een inval die de Duitse justitie vorige week deed in het hoofdkantoor van de PDS. Die had plaats op grond van het vermoeden dat de PDS een deel van haar omvangrijke vermogen voorafgaand aan de Duitse eenwording illegaal naar het buitenland heeft gesluisd.

Zo werd eerder circa 70 miljoen gulden naar een bank in Oslo overgemaakt, eveneens op een rekening van Putnik. Kort daarop poogde evenwel een PDS-functionaris, die zei een volmacht van de partij te hebben, het geld op te nemen. Na een tip van de Noorse bank aan Interpol ging de Duitse justitie tot actie over.

Ook bij de NMB rees wantrouwen over de storting van de 34 miljoen naar Putnik. Nadat een medewerker van de bank bevestiging van de storting had gevraagd liet de Duitse justitie beslag leggen, aldus een NMB-woordvoerder.

Volgens de PDS zijn de stortingen naar Nederland en Noorwegen slechts bedoeld om openstaande betalingen aan de Sovjet-Unie te verrichten. Van de actie van de PDS-functionaris in Noorwegen zegt partijleider Gysi niets te weten.

De voormalige Oostduitse politieke partijen zijn verplicht iedere financiele handeling waarbij meer dan 10.000 mark is gemoeid te melden aan een Duitse commissie die het vermogen van de partijen beheert.

Pag.5: PDS: overmaking legaal