Actie tegen drankgebruik door jongeren

DEN HAAG, 23 okt. In een Rotterdamse discotheek hebben de staatssecretarissen Simons (volksgezondheid) en Kosto (justitie) vanmiddag een campagne tegen alcoholmisbruik ingeluid die vier maanden zal duren. De campagne richt zich op jongeren (tot 25 jaar) en heeft als leus 'Weet wat je doet als je drinkt', een variant op een nummer van de Britse zanger Phil Collins, die belangeloos aan de campagne meewerkt.

De campagne is een vervolg op eerdere acties onder het motto 'Drank maakt meer kapot dan je lief is'. Radio en televisie zijn gekozen als belangrijkste media in de campagne, omdat jongeren daarmee zijn opgegroeid. 'Muziek speelt daarbij een hoofdrol', aldus een gezamenlijke verklaring van WVC en Justitie. 'Daarom ligt er een zwaar accent op radio en televisie, die het meest aansluiten op de beeld- en geluidscultuur onder jongeren.'

Ook in het voortgezet onderwijs zal aandacht aan alcoholmisbruik worden besteed. De boodschap 'Weet wat je doet als je drinkt' zal onder meer via schooltelevisie, een leerlingenmagazine, een docentenhandleiding, een video voor schooldirecties en een diaserie voor ouderavonden worden verspreid. WVC en Justitie betalen elk de helft van de campagne in het onderwijs.

De cijfers over de alcoholproblematiek spreken boekdelen, zo onderstreepten Kosto en Simons vanmiddag. Zo begint men op steeds jongere leeftijd met drinken. Uit een recent onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam bleek onder meer dat 40 procent van de ondervraagde jongeren al op tienjarige leeftijd alcoholhoudende drank drinkt. Van de jongens van 15 jaar dronk 22 procent de laatste keer meer dan vijf glazen. Bij meisjes was dat 10 procent. Per jaar vallen er ongeveer 400 verkeersslachtoffers door alcoholmisbruik. Een kwart daarvan komt om bij ongelukken die door dronken jongeren zijn veroorzaakt.