Winst voor Griekse regeringspartij

ATHENE, 22 okt. De strijd om het burgemeesterschap van Griekenlands tweede stad Thessaloniki is gisteren met gering verschil beslist ten gunste van de kandidaat van de conservatieve regeringspartij Nieuwe Democratie (ND), Konstandinos Kosmopoulos. Hij behaalde 50,9 procent van de stemmen tegen de gemeenschappelijke kandidaat van de linkse partijen, Dimitris Fatouros, 49,1. Een tweede ronde tussen de twee meest succesvolle kandidaten was in Thessaloniki en 142 andere gemeenten noodzakelijk omdat in de eerste ronde geen van de kandidaten 50 procent van de stemmen had gekregen. (Kosmopulos 48, Fatouros 47 procent).

Zoals de verkiezingsstrijd zich de eerste zondag toespitste op Athene, zo ging gedurende de tweede week alle aandacht uit naar de 'noordelijke hoofdstad', die zich zo vaak te kort gedaan voelt. De regering stuurde er de minister van binnenlandse zaken heen, kwam met een groot aantal beloften en van beide zijden werden van heinde en ver, ook uit het buitenland, kiezers naar Thessaloniki overgevlogen om de balans te laten doorslaan.

Zelfs de 'nefos' (gifwolk) die gewoonlijk Athene teistert, sloeg deze week naar Thessaloniki over. De ecologen, die de eerste zondag ruim twee procent behaalden, waren een van de groepen die nu als regelaar optraden, maar hun steun voor Fatouros was niet voldoende. Kosmopoulos had behalve kerkelijke organisaties ook de voorzitters van de drie grote plaatselijke voetbal- en basketbalclubs achter zich.

Na de eerste zondag van de gemeenteraadsverkiezingen waren de analyses verdeeld geweest. De ND won op het nippertje de hoofdstad, maar liep over het hele land drie a vier procent terug, en leed een spectaculaire nederlaag in Piraeus. Nu ze Thessaloniki heeft gewonnen en daarmee twee van de drie grote steden, kan men haar de definitieve overwinnaar noemen. De traditie wil dat elke regeringspartij na gewonnen parlementsverkiezingen deze steden alle drie verliest. De ND won gisteren bovendien de zuidelijke, door een aardbeving geteisterde, stad Kalamata.

Het was de socialistische oppositie onder Andreas Papandreou die deze verkiezingen had voorgesteld als referendum voor of tegen de regering-Mitsotakis. Hoewel een kortademige Papandreou gisteravond bleef spreken over een 'nederlaag van de regering', kon de premier vergenoegd verklaren dat zijn regering, gesterkt door de uitslag, op de ingeslagen weg (van bezuinigingen en marktliberalisering) voort zou gaan.

Op die 'ingeslagen weg' staat als eerste prioriteit het indienen van een nieuwe kieswet, die het mogelijk moet maken dat een partij met circa 45 procent een ruime meerderheid krijgt in het parlement. De ND heeft nu met 47 procent een uiterst benarde meerderheid van 151 op de 300. Als we Mitsotakis echter mogen geloven, zullen nieuwe parlementsverkiezingen pas aan het eind van de rit (begin 1994) worden uitgeschreven.