Veiligheidsdienst van DDR regisseerde affaire-Kiessling

BONN, 22 okt. De Oostduitse staatsveiligheidsdienst (Stasi) heeft in 1983 de zogenoemde affaire-Kiessling regisseerd via een toenmalig afdelingshoofd van de Westduitse militaire contra-spionage (MAD), kolonel Joachim Krase, die een Stasi-agent was. De affaire was er in feite op gericht om de toenmalige Westduitse minister van defensie, de CDU'er Worner (nu secretaris-generaal van de NAVO), ten val te brengen.

Dit in Bonn al langer bestaande vermoeden zou zekerheid zijn geworden tijdens de verhoren van de vorige week aangehouden 54-jarige dubbelspion Klaus Kuron. Deze meldde zich onlangs bij de Duitse justitie. Hij zou jarenlang een hoge functie bij de Westduitse binnenlandse veiligheidsdienst (BfV) hebben combineerd met Stasi-werk. Hem zou in het weekeinde na de Duitse eenwording door zijn inmiddels ook aangehouden Stasi-begeleidingsofficier in Berlijn zijn aangeboden naar de Sovjet-Unie te verhuizen en in dienst van de geheime dienst KGB te treden.

Gebleken zou zijn dat de in 1988 overleden kolonel Krase in de zomer van 1983 minister Worner in vertrouwelijke, opzettelijk foutieve MAD-rapporten liet weten dat generaal Gunter Kiessling, toen plaatsvervangend NAVO-commendant, homoseksuele contacten had en daardoor chantabel was. De minister ontsloeg de generaal, maar moest een paar maanden later toegeven dat de beschuldigingen onjuist en het ontslag ongerechtvaardigd waren geweest. Voor Kiessling volgde (op last van kanselier Kohl) eerherstel, voor Worner groot gezichtsverlies al hoefde hij als minister nog net niet af te treden. Krase werd ontslagen, niet wegens spionage maar omdat zijn rapportage niet had gedeugd. In 1983 was, zo bleek uiteindelijk, niet Kiessling maar een vermoedelijk betaalde dubbelganger in homo-cafe's in de Keulse binnenstad gesignaleerd.

Het spionagegeval-Krase zou uniek zijn omdat deze kolonel op zijn hoge post tussen 1974 en 1984 niet alleen alle streng geheime MAD-informatie kende en aan Oost-Berlijn doorspeelde, en zo de waarde van de militaire contra-spionage tot een minimum beperkte, maar voor zijn Stasi-werk ook kon putten uit de dossiers van de Westduitse binnenlandse (BfV) en buitenlandse inlichtingendienst (BND). De vroegere (1977-1980) MAD-chef Gerd Komossa schrijft vanmorgen in het blad Die Welt dat Krase destijds ook moet hebben samengewerkt met BND-topman Tiedge, die na zijn vlucht naar de DDR werd ontmaskerd als Stasi-man. Tiedge is vlak voor de Duitse eenwording (3 oktober) naar de Sovjet-Unie verhuisd.