Simons stelt vergoeding voor homeopathie ter discussie

DEN HAAG, 22 okt. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) overweegt antroposofische en homeopathische geneesmiddelen uit het ziekenfondspakket te halen. Hij heeft de Ziekenfondsraad daarover advies gevraagd.

Simons' voorganger, Dees, besloot anderhalf jaar geleden op aandringen van de Tweede Kamer deze middelen wel door het ziekenfonds te laten vergoeden.

Simons stelt de vergoeding vooral naar aanleiding van het standpunt van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) over homeopathie ter discussie, zo blijkt uit zijn adviesaanvraag. De vereniging liet de staatssecretaris vorige maand weten dat 'zolang substitutie-effecten van homeopathische geneeskunst en homeopatische (genees)middelen niet volgens huidige moderne methoden bewezen zijn, en homeopathische (genees)middelen niet in farmacologische en klinische zin aan kwaliteitseisen hebben voldaan, er geen plaats is voor deze middelen binnen het verstrekkingenstelsel'.

Verbaasd en geirriteerd is de Vereniging van Homeopathische Artsen in Nederland over de adviesaanvraag. Bestuurslid A. L. B. Rutten, homeopathisch arts in Breda, vindt het vreemd dat Simons heeft overlegd met de LHV en niet met zijn organisatie. De vereniging van homeopathische artsen telt 500 leden, waarvan de helft huisarts is. 'Het zou onrechtvaardig zijn om homeopathische middelen uit het pakket te halen. Het benadeelt veel chronische patienten die deze medicijnen bewust gebruiken en beperkt artsen in hun behandelingsmogelijkheden', aldus Rutten. Zijn vereniging wijst Simons er in een gisteren verstuurde brief op dat uit onderzoek is gebleken dat 60 procent van alle huisartsen homeopathische geneesmiddelen voorschrijft. Als deze verstrekking uit het pakket zou verdwijnen, levert dat geen kostenbesparing op, zegt Rutten, omdat patienten in plaats van homeopathische middelen weer naar traditionele geneesmiddelen zullen grijpen.

Simons is nog lang niet zover dat hij homeopathische middelen uit het ziekenfondspakket wil halen, zo onderstreept hij in een brief die hij vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat volgens hem nadrukkelijk om een adviesaanvraag, die moet worden gezien in het kader van het nieuwe vergoedingssysteem voor medicijnen dat op 1 januari in werking kan treden.

Het Tweede-Kamerlid Lansink (CDA) vindt dat de staatssecretaris met goede argumenten moet komen om homeopathie nu al weer uit het ziekenfondspakket te halen. De Pree (PvdA) echter vindt dat niet-geregistreerde medicijnen, zoals homeopathische middelen, niet in het pakket thuishoren. Het Tweede-Kamerlid Terpstra, die twee jaar geleden met succes een motie indiende om het pakket met deze middelen uit te breiden, zou het een 'onzalig voornemen' vinden als Simons ertoe overgaat homeopathische middelen uit het pakket te halen. Zij vertrouwt erop dat de Kamer een dergelijke stap zal voorkomen.