Leidse 'bieb' zondag druk bezocht

LEIDEN, 22 okt. Ruim zevenhonderd belangstellenden hebben gisteren de voor het eerst op zondag geopende openbare bibliotheek in Leiden bezocht. De directie stelt met steun van de gemeente de bibliotheek bij wijze van experiment een half jaar lang ook op zondag open.

De drukte is vergelijkbaar met die op een gemiddelde doordeweekse dag. De bibliotheek had gerekend op ten minste 300 en ten hoogste 900 bezoekers. Tweeentwintig bezoekers werden lid, een aantal omdat er voor hen nu 'eindelijk een mogelijkheid is naar de 'bieb' te gaan', aldus directeur E. van Sprundel.

De AbvaKabo en de christelijke bond CFO besloten vrijdag een kort geding tegen de openstelling uit te stellen. Bibliotheek en bonden willen proberen hun conflict bij te leggen zonder de rechter in te schakelen. De vakbonden zijn tegen het experiment omdat werken op zondag ook al is het vrijwillig, zoals in Leiden volgens hen in strijd is met de CAO voor openbare bibliotheken.

De bonden hebben als voorwaarde gesteld dat de directeur van de bibliotheek vandaag nog ontheffing aanvraagt van de CAO-bepalingen. De openstelling op zondag moet bovendien worden opgeschort zolang over die ontheffing nog niet is beslist, aldus de AbvaKabo. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, gaat het kort geding donderdag of vrijdag alsnog door.

Advocaat mr. A. Spijker van de bibliotheek houdt ernstig rekening met een kort geding en ziet de uitspraak van de rechter met interesse tegemoet: 'Het verbod op zondagsarbeid is immers niet heilig.'

Het bestuur van de stichting Bibliotheek Leiden gaat volgens hem niet akkoord met opschorting van de openstelling op zondag. Het overleg tussen werkgevers en werknemers over de ontheffing zal bovendien maanden in beslag nemen, aldus Spijker. Daarmee zou het hele experiment voorlopig van de baan zijn. Volgens de AbvaKabo-woordvoerster is het mogelijk het overleg in enkele weken af te ronden.

Volgens Spijker is in de CAO een artikel opgenomen dat arbeid op zondag tijdelijk wel toestaat. De vakbonden leggen het begrip 'tijdelijk' echter uit als incidenteel. Zij vinden daarnaast dat de 'maatschappelijke noodzaak' van openstelling op zondag niet is aangetoond.