Het Afvalstadium

Op koelkasten, elektronica, auto's en 'andere duurzame gebruiksartikelen' wil minister Alders statiegeld heffen. Zo wil hij in het 'afvalstadium' de producent verantwoordelijk houden voor zijn produkt. Dat zal leiden tot prijsverhogingen van een paar honderd gulden voor auto's en tot een paar tientjes voor andere artikelen. Ook zo mag men aannemen worden de dealers verplicht tot het terugnemen van die produkten.

Maar zullen winkeliers, dealers en andere distributeurs zich straks ook verantwoordelijkvoelen voor dat 'afvalstadium' wanneer hun magazijnen zich onverbiddellijk vullen met oude koelkasten, computers, ghettoblasters, magnetrons, brommers en oude auto's? Of zouden ze die op een stille achternamiddag gewoon met de vuilnisman meegeven? En welke producent zou de minister eigenlijk ter verantwoording willen roepen? De Koreaanse firma die het mechanische hoofdonderdeel leverde? De Italiaan die het assembleerde? Of de Nederlander die er een merknaam op plakte?

In ieder geval krijgt de consument straks een heerlijk warm milieugevoel van binnen wanneer hij een koelkast aanschaft met een paar tientjes statiegeld. De belasting is voldaan, de milieuschuld afgekocht en het 'afvalstadium' is geregeld.

Nu het produkt zelf nog. De verpakking is er meestal nog niet af of de consument voelt al dat het afvalstadium nabij is. Als dit maar niet stuk gaat. De gemiddelde koffiezetter kan alleen nog hersteld worden door een Delftse ingenieur met aanleg voor CO-lassen tegen driemaal de aanschafwaarde. Wellicht kan de minister het 'afvalstadium' uitstellen door eisen te stellen aan de duurzaamheid en 'herstelbaarheid' van produkten. Meer beheerders benoemen over de bergen afval kan altijd nog.

FJ

    • in de Marge