Heath krijgt Britten mee naar huis

BAGDAD/ LONDEN, 22 okt. De Iraakse president Saddam Hussein heeft de Britse oud-premier Edward Heath gisteren beloofd een nader te bepalen aantal Britse gijzelaars vrij te laten. Op een persconferentie na afloop van zijn besprekingen zei Heath dat de Britten waarschijnlijk morgen via Amman naar huis vliegen. Er worden in totaal circa 1.400 Britten in Irak en Koeweit vastgehouden sinds de Iraakse invasie van het emiraat.

De Iraakse leider had voorts onderstreept 'al het mogelijke met diplomatieke middelen te willen doen om een vreedzame oplossing van de huidige crisis te bewerkstelligen', zei Heath. 'De nadruk op diplomatieke actie was zeer aanzienlijk, en wat hij (Saddam) wil zien is een stabiele orde in het Midden-Oosten als geheel'. Saddam had echter geen teken gegeven dat hij een volledige of gedeeltelijke terugktrekking uit Koeweit overwoog. Heath riep niettemin op tot meer diplomatieke actie van de zijde van het Westen: 'Ik geloof eerlijk gezegd niet dat op het diplomatieke front genoeg wordt gedaan', zei hij.

Een Amerikaanse delegatie liet vandaag weten dat Saddam haar de vrijlating van een aantal Amerikaanse gijzelaars had beloofd. Een bezoekende Finse delegatie bewerkstelligde tegelijk de vrijlating van vijf Finse gijzelaars. Negen Finnen moeten echter nog achterblijven. Drie Ierse parlementariers zijn van plan naar Bagdad te gaan om daar te pleiten voor de vrijlating van in Irak en Koeweit gegijzelde Ieren, meer dan 220 in totaal. (Reuter)

Onze correspondent Hieke Jippes voegt hieraan toe: De terugkeer van de gijzelaars naar Engeland, valt vrijwel samen met het openbaar worden van scherpe kritiek van families van gijzelaars, dat de Britse regering niet voldoende aandacht aan hun lot besteedt.

De politieke controverse over de wenselijkheid van Heath' 'humanitaire' missie zal opnieuw oplaaien nu de ex-premier in Bagdad heeft herhaald dat er in het conflict met Irak vooral gezocht moet worden naar een diplomatieke oplossing. Premier Thatcher en haar regering sluiten een dergelijke oplossing categorisch uit, tenzij Saddam Hussein zich eerst terugtrekt uit Koeweit.

Het Britse Foreign Office begroette het nieuws van de toezegging van Saddam Hussein inzake de gijzelaars dit weekeinde met een behoedzame reactie. Een woordvoerder drukte zijn blijdschap uit voor de vrij te laten gijzelaars en hun families, maar voegde daaraan toe: 'Maar het gaat er natuurlijk om dat ze om te beginnen helemaal niet tot gijzelaars gemaakt hadden mogen worden'.

Familieleden van de gijzelaars, verenigd in de Gulf Support Group, hadden dit weekeinde een ontmoeting met ambtenaren van het Foreign Office die door het ministerie als 'levendig' en door de familie 'bitter van toon' werd genoemd. De familieleden zeggen dat hun verboden wordt voedselpakketten naar hun dierbaren te sturen, omdat dat het embargo op zendingen naar Irak zou verbreken. De families zijn ook boos dat de Britse regering, ondanks een toezegging daartoe van premier Thatcher in het Lagerhuis, nog steeds geen aanstalten maakt om gratis telefoneren met Irak mogelijk te maken, zoals de Franse regering voor haar onderdanen heeft geregeld.