Haags bureau voor vluchtelingen blijft toch open

DEN HAAG, 22 okt. Het Haagse bureau van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) blijft toch open. Dat heeft Hoge Commissaris T. Stoltenberg van de Verenigde Naties in Geneve meegedeeld. Eerder was besloten het Haagse bureau in verband met een grootscheepse bezuinigingsoperatie bij de Verenigde Naties te sluiten en de werkzaamheden ten behoeve van vluchtelingen die in Nederland asiel zoeken, naar Brussel over te brengen. De Tweede Kamer debatteerde nog vorige week over de sluiting. Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) werd verweten zich niet voldoende te hebben ingespannen het bureau voor Nederland te behouden. De minister zou een kamerbreed aanvaarde motie van Van Traa (PvdA), waarin de minister werd gevraagd al het mogelijke te doen voor het openhouden van het bureau, niet hebben uitgevoerd. De permanente vertegenwoordiger van Nederland in Geneve heeft direct na het debat een gesprek gehad met het Hoge Commissariaat. Daarin is hem meegedeeld dat het Haagse bureau, zij het in afgeslankte vorm, zal kunnen blijven voortbestaan. De Nederlandse regering heeft instemmend gereageerd op het besluit.