Geen eerste prijs Chopin-concours in Warschau

WARSCHAU, 22 okt. Op het gisteren in Warschau beeindigde Chopin-concours heeft de jury geen eerste prijs toegekend, omdat 'geen enkele pianist volledig de geest van de muziek van de Poolse componist wist te vertolken', aldus de jury. Voor de eerste keer in de historie van het concours, dat sinds 1927 om de vijf jaar wordt gehouden, werd geen winnaar uitgeroepen. Volgens jury-voorzitter Jan Ekier toonden de zeven finalisten wel technische brille maar bleken zij 'geen uitzonderlijke persoonlijkheden'.

De 27-jarige Amerikaan Kevin Kenner kreeg de tweede prijs toegekend. Een van de Poolse juryleden, Ryszard Bakst, noemde hem 'een getalenteerde Chopinvertolker', maar volgens hem was Kenner te weinig veelzijdig om hem tot winnaar te bestempelen. Kenner, die ook al in 1980 aan het Chopinconcours deelnam, zei daarover niet teleurgesteld te zijn. 'Het doel van deelnemen is engagementen voor concerten te krijgen en daarin ben ik geslaagd.'

Het Poolse publiek gaf Kenner na de bekendmaking van de uitslag een overdonderend applaus en hij moest enkele toegiften spelen. Kenner kondigde aan voorlopig helemaal geen Chopin meer te zullen spelen en zich te zullen concentreren op twintigste-eeuwse muziek. (Reuter)