Frankrijk wil verdrag EG met Sovjet-Unie

PARIJS/LUXEMBURG, 22 okt. Frankrijk zal vandaag op de EG-raad van ministers van buitenlandse zaken voorstellen dat de Europese Gemeenschap een verdrag met de Sovjet-Unie voorbereidt. Dat heeft de woordvoerder van de Franse minister van buitenlandse zaken, Daniel Bernard, zaterdag gezegd.

Een dergelijk verdrag 'zal de logische en noodzakelijke aanvulling zijn van de bilaterale akkoorden' die al bestaan tussen de Sovjet-Unie en een aantal EG-landen, zo onderstreepte Bernard in een radio-programma.

Zaterdag heeft een hoge Sovjet-delegatie, onder leiding van vice-premier Stepan Siterian, in Brussel gesproken met een hoge afvaardiging van de Europese Commissie, aangevoerd door Commissie-voorzitter Jacques Delors. Het overleg ging over eventuele hulpverlening van de EG aan de hervormingen die president Gorbatsjov wil doorvoeren.

Op de top die de EG-landen komend weekeinde in Rome houden zal de Europese Commissie een voorstel doen voor bijstand door de EG aan de Sovjet-Unie. Volgens ingewijden zal het niet meer dan een analyse van de economische problemen in de Sovjet-Unie inhouden en zal de kwestie van grootscheepse hulp uit de weg worden gegaan.

Wel zou binnen de EG bereidheid bestaan de Sovjet-Unie te helpen bij de produktie van olie en andere energiedragers. Eind juni had premier Lubbers op de EG-top van Dublin een dergelijk plan op tafel gelegd.

Deskundigen van de Europese Commissie zeggen dat de snel veranderende politieke situatie in Moskou, de seperatistische druk in Sovjet-republieken, de onbetrouwbare statistische gegevens en de crisis in de Golf hun taak om een volledig rapport over de Sovjet-economie op te stellen ingewikkelder heeft gemaakt.

De ministers van buitenlandse zaken van de EG zullen vandaag vooral de top in Rome van zaterdag en zondag voorbereiden. Ze zullen zich echter ook moeten buigen over de kwesties van vermindering van de landbouwsubsidies, waarover hun collega's van landbouw het in drie vergaderingen niet eens zijn geworden. Een besluit over een voorstel van de Europese Commissie om de subsidies met dertig procent te verminderen over de periode 1986-1996 moet snel worden genomen omdat het moet worden ingebracht in de onderhandelingen binnen de zogeheten Uruguay-ronde van de GATT, de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel, waar over liberalisering van de wereldhandel wordt gesproken.

Verder zullen de ministers zich bezig houden met de voortgang naar een volledige Economische en Monetaire Unie (EMU) van de EG en over een Politieke Unie (EPU). Over beide onderwerpen zullen eind dit jaar in Rome zogeheten intergouvernementele conferenties beginnen. Deze zijn bedoeld om de EG-verdragen te wijzigen en aan te vullen met het oog op de verdere uitbreiding van het communautaire werkterrein die EMU en EPU inhouden. (Reuter)