Felle reacties in Israel op aanslagen

TEL AVIV, 22 okt. Israels recente veroordeling door de Veiligheidsraad heeft volgens premier Yitzhak Shamir de Palestijnen in de bezette gebieden aangemoedigd 'tot terreur tegen joden'. Dat is een van de vele felle reacties op de moordaanslag van gisteren in Jeruzalem die Israel heeft getraumatiseerd.

Israelische commentatoren zijn van oordeel dat wegens de grote internationale gevoeligheid voor de kwestie-Jeruzalem, zoals in de Veiligheidsraad bewezen, de leiders van de intifadah erop uit zijn het zwaartepunt van de Palestijnse opstand naar de Israelische hoofdstad te verplaatsen. Terwijl vanuit de linkerhoek van de politiek wordt gepleit met spoed politieke toenadering tot de Palestijnen te zoeken om verdere escalatie van de spanning tussen joden en Palestijnen te voorkomen, dringt rechts op een nog feller anti-Palestijns veiligheidsbeleid aan.

Onderminister Geula Cohen (Tehiya) brak gisteren een lans voor een strikte controle op Palestijnen uit de bezette gebieden die in Israel werken. Uitsluitend Palestijnen met een speciale vergunning van het militaire bestuur zouden volgens haar in Israel de kost mogen verdienen. Een dergelijke maatregel is reeds van toepassing voor Palestijnen uit de Gazastrook. Linkse politici stelden dat Geula Cohen zich met dit voorstel in feite neerlegt bij de deling van Erets-Israel, het land van Israel.

Teddy Kollek, de burgemeester van Jeruzalem, heeft de Palestijnen in zijn stad gewaarschuwd dat het incident van gisteren hun dagelijks leven ernstig kan verstoren. Hij riep de Palestijnse leiders op de misdaad te veroordelen.

Anwar Al-Khatib, het hoofd van de Hoge Islamitische raad in Oost-Jeruzalem, nam de uitdaging van Kollek op en sprak zijn spijt uit. Volgens hem komt er geen verandering in de situatie voordat 'de problemen zijn opgelost', een standpunt dat door de onderburgermeester van Jeruzalem, Jekutieel, wordt gedeeld.

Politiezegslieden achten de situatie in Jeruzalem zo kritiek dat zij op korte termijn verwachten dat Palestijnen in de hoofdstad naar de vuurwapens grijpen.

'Jeruzalem is Belfast geworden' schrijft vandaag het blad Yediot Ahronot in een hoofdartikel. 'De drie doden leveren het bewijs: er heerst een oorlog tussen volken, tussen godsdiensten en tussen burgers.'

Maariv voelt in een hoofdartikel veel voor de suggestie van Geula Cohen om joden en Palestijnen zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. 'We hebben met een wezenlijk probleem te maken: In het soevereine land van de joden worden joden gedood om hun jood-zijn. Daarom moet terwille van de veiligheid van de joden serieus het voorstel worden overwogen op de toegang van Arabieren uit de gebieden tot Israel te verhinderen.'

'Er is alleen een politiek antwoord', schrijft Davar vandaag in een hoofdartikel. 'Zolang er geen uitzicht is op een politieke oplossing is er geen kans van verzwakking van de (Palestijnse) opstand.' Davar waarschuwt voor wraak van joodse zijde en voor het dieper wortelschieten van de transfer-gedachte (het verdrijven van de Palestijnen uit de bezette gebieden naar Jordanie).

Israelische economen zijn van oordeel dat de onlusten in Jeruzalem buitenlandse investeerders ervan zullen weerhouden in Jeruzalem te investeren. Dergelijke investeringen zijn noodzakelijk om werkgelegenheid te scheppen voor tienduizenden Russische immigranten die volgens verklaringen van premier Shamir in nieuwe joodse woonwijken in Oost-Jeruzalem zullen worden ondergebracht.

    • Salomon Bouman