Boekarest ontmantelt ministerie voor media, trekt subsidie tvin

BOEKAREST, 22 okt. De Roemeense televisie wordt niet langer door de overheid gesubsidieerd. Bovendien wordt het ministerie voor de massamedia ontmanteld; het zal voortbestaan als een afdeling op het ministerie van economische hervormingen.

Volgens een regeringsverklaring, zaterdag verspreid door het persbureau Rompres, geeft de regering geen geld om de staatstelevisie in staat te stellen haar schulden te betalen. De schulden belopen een bedrag van 56 miljoen lei (2,8 miljoen dollar). De subsidies, uitgetrokken voor de televisie, worden nu gestort in een sociaal fonds, zo werd gesteld. De televisie valt onder de algemene bepaling dat 'zelffinanciering de functionele onafhankelijkheid van elke instantie garandeert.'

Met de beslissingen ten aanzien van de staatstelevisie die tot dusverre onder controle van de regering stond en het ministerie voor de massamedia reageert het Roemeense bewind op kritiek vanuit de media als zou het pogingen doen de onafhankelijkheid van de pers aan te tasten. Die beschuldiging is vooral afkomstig van het blad Tineretul Liber. Dat blad, dat net zoals de meeste kranten gebruik maakt van de technische faciliteiten van de vroegere communistische staatsmedia, verzet zich tegen plannen van de regering het met dertig andere bladen onder te brengen in een staatsuitgeverij. De krant eist dat het eigendom van de technische faciliteiten wordt overgedragen aan de journalisten, aangezien het blad nu zelffinancierend is. De televisie heeft zich vorige week achter de argumenten van Tineretul Liber geschaard.

In de regeringsverklaring wordt gesteld dat 'de regering het recht van de pers op afwijkende meningen respecteert', maar dat 'vrijheid van meningsuiting geen gebrek aan eerbied ten overstaan van de regering impliceert'. Met de statusverlaging van het ministerie voor massamedia moet 'elke verdenking' uit de weg worden geruimd en 'worden bewezen dat de regering de bevolking correct over haar beleid informeert, zonder de media te manipuleren'.

De televisie heeft geprotesteerd tegen het gebruik van de woorden 'gebrek aan eerbied' in de regeringsverklaring en de kijkers gevraagd een verdubbeling of verdrievoudiging van het kijkgeld te steunen. (AP)