Als het erop staat is 't homeopathisch

ROTTERDAM, 22 okt. De adviesaanvraag van staatssecretaris Simons om homeopathische en antroposofische middelen niet meer door de ziekenfondsen te laten vergoeden komt anderhalf jaar nadat de vergoeding daarvan door een grote meerderheid in de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Een bij een ziekenfonds verzekerde patient die een recept van zijn arts voor een homeopathisch of antroposofisch middel bij zijn apotheker afgeeft hoefde er per 1 mei 1989 niet meer voor te betalen. Voor die tijd werden slechts enkele homeopathische middelen door het ziekenfonds vergoed. Ook de meeste particuliere verzekeraars vergoeden homeopatische geneesmiddelen.

Homeopathische geneesmiddelen zijn momenteel homeopathische geneesmiddelen als erop staat dat ze het zijn. Het betekent niet dat ze ook allemaal door het ziekenfonds worden vergoed als ze op een recept zijn voorgeschreven. Dat gebeurt alleen met de middelen die op de zogenaamde FAG-lijst staan. Die lijst is opgesteld door ziekenfondsen en de Nehoma, de federatie van fabrikanten van homeopathische geneesmiddelen.

VSM, een van de grote fabrikanten heeft zich, in reactie op het voorstel, inmiddels bereid getoond de lijst weer te bekorten en preparaten die veel voor zelfmedicatie worden gebruikt eraf te halen. De voorzitter van Nehoma, J. L. Fontijn, zal zo'n voorstel eind deze week aan de andere fabrikanten voorleggen, als hij erin slaagt de voorgenome spoedvergadering door te laten gaan.

Het pakket antroposofische geneesmiddelen, die Simons ook niet langer door de ziekenfondsen wil laten vergoeden, bevat naast homeopathische geneesmiddelen, nog andere preparaten, meestal op basis van kruiden bereid. De Geneesmiddelencommissie constateerde in december vorig jaar dat ook antroposofische artsen het er onderling niet over eens zijn wat nu eigenlijk antroposofische geneesmiddelen zijn.