Aftreden Ryzjkov geeist; Oppositie in Moskou verenigt zich incoalitie

MOSKOU, 22 okt. Negen niet-communistische partijen en negentien organisaties hebben zich dit weekeinde verenigd in een coalitie. De eerste eis die het nieuwe bondgenootschap, 'Democratisch Rusland' genaamd, stelde, was het aftreden van de regering-Ryzjkov.

Bovendien heeft het aangekondigd dat het burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de centrale overheid niet zal schuwen. Er is een speciaal coordinatie-comite in het leven geroepen dat acties moet voorbereiden die tot de val van de regering kunnen leiden.

De leidende politieke formaties in Democratisch Rusland zijn de Sociaal-Democratische partij, de Constitutionele Democraten (de oude Kadetten), het Democratisch Platform, dat tot voor kort als fractie in de communistische partij (CPSU) opereerde en de nieuw geformeerde Democratische Partij. Als maatschappelijke organisaties nemen onder andere de anti-stalinistische groep 'Memorial', de progressieve schrijversbond 'April' en de vakbond van jonge legerofficieren 'Sjiet' (schild) deel.

De deelname van die laatste groepen wordt onder andere weerspiegeld in de eis van Democratisch Rusland om 7 november, de feestdag van de Oktoberrevolutie, uit te roepen tot herdenkingsdag voor de slachtoffers van het stalinisme.

Behalve het aftreden van de 'Gorbatsjov-Ryzjkov-regering', zoals het heet, verlangt Democratisch Rusland ook erkenning van de soevereiniteit van de Russische federatie, de grootste Sovjet-republiek. Volgens de coalitie moeten er snel verkiezingen voor het presidentschap van Rusland worden gehouden, zodat het staatshoofd over meer legitimiteit kan beschikken. President Boris Jeltsin is nu formeel slechts voorzitter van de Opperste Sovjet.

Als president Michail Gorbatsjov en de Opperste Sovjet van de Unie het radicale economische hervormingsprogramma van Rusland doorkruisen, zal de Russische federatie geheel uit de Unie treden. Rusland moet dan allereerst alle bezittingen van de Unie op zijn grondgebied 'nationaliseren', zo stelde de coalitie nu reeds vast.

Democratisch Rusland is de tweede coalitie tegen de CPSU. Eerder hebben zich een aantal groepen, onder leiding van de Democratische Partij van Rusland van de populaire volksafgevaardigde Nikolaj Travkin, verenigd in het zogenaamde 'Centristisch Blok'.

Volgens een enquete die dit weekeind onder de ruim tweeduizend aanwezigen is gehouden, blijkt dat Jeltsin het meeste vertrouwen geniet bij de coalitie Democratisch Rusland: 89 procent steunt hem, tegen 55 procent voor Leningrads burgemeester Anatoli Sobtsjak, 27 procent voor diens Moskouse ambtgenoot Gavril Popov en 26 voor Travkin.

    • Hubert Smeets