Van landelijk gebied is circa 3.800 hectare verontreinigd

DEN HAAG, 20 okt. Circa 3.800 hectare landelijk gebied in Nederland heeft te lijden onder bodemverontreiniging. In totaal gaat het om zo'n 1.900 lokaties. Dat heeft minister Bukman van Landbouw gemeld aan de Tweede Kamer. De VVD-fractie had hierover vragen gesteld naar aanleiding van de begroting voor 1991. Daarin staat dat de verontreiniging in het landelijk gebied een punt van zorg is.

Naast de 3.800 hectare spelen verspreide verontreinigingen ook een grote rol in het landelijk gebied, aldus Bukman. Voorbeelden daarvan zijn de cadmium-verontreiniging in de Kempen en de verontreiniging van oevergrond. Een werkgroep van het ministerie buigt zich momenteel over de problematiek om tot beleidsaanbevelingen te komen.

In antwoord op vragen van Groen Links en D66 zegt Bukman de toepassing van het melkstimulerend hormoon BST in de melkveehouderij vooralsnog af te wijzen. De minister laat zijn definitieve standpunt echter afhangen van ontwikkelingen in EG-verband.

Nederland is in de tweede helft van 1991 voorzitter van de Europese Gemeenschap. Bukman zegt gedurende die periode aandacht te willen besteden aan het welzijn van landbouwhuisdieren. Hij doelt daarmee op de huisvesting, het vervoer en het slachten van dieren.

Als Brussel het goedkeurt wil Bukman met ingang van 1 november een extensiveringsregeling invoeren voor de rundveehouderij, de tuinbouw en de akkerbouw. Rundveemesters die hun veestapel met twintig procent inkrimpen, komen in aanmerking voor een premie. Vooralsnog gaat het om een experiment, zodat slechts vijftien bedrijven voor de regeling in aanmerking kunnen komen. Voor de akker- en tuinbouw is dat stadium reeds gepasseerd, zodat de produktie in die sectoren op grotere schaal kan worden geextensiveerd. Voorwaarde is wel dat de bedrijven omschakelen naar biologische teeltwijzen.