Staatslening goed ontvangen bij al maar dalende dollar

UTRECHT, 20 okt. De blijvende onrust op de financiele markten kwam afgelopen week met name aan het valutafront tot uitdrukking. De dollar, onder invloed van de aanhoudende onzekerheid rond het begrotingsakkoord in de Verenigde Staten, ging woensdag door de 1,70 gulden heen en bereikte daarmee (opnieuw) een na-oorlogs diepterecord. Een verdere daling van de Amerikaanse munt wordt door de markt overigens bepaald niet uitgesloten. Tekenend was eveneens de koersontwikkeling van het Britse pond. Na de euforie rond de onverwachte toetreding tot het EMS, liep afgelopen week het pond sterling weer van 3,40 naar 3,32 gulden terug.

Daar Groot-Brittanie een inflatie heeft, die tot boven de 10 procent is opgelopen en al enige jaren een tekort op de lopende rekening kent, wordt steeds meer de vraag gesteld of de spilkoers van het pond niet te hoog is vastgesteld. Binnen het EMS blijft overigens sprake van een opmerkelijke mate van stabiliteit.

Eveneens opmerkelijk mag de vaste guldenpositie tegenover de mark worden genoemd, te meer daar de Nederlandse geldmarkttarieven al enige tijd onder de Duitse korte rentes liggen. De Nederlandsche Bank handhaafde dan ook het tarief op de speciale belening van deze week op 8 procent.

De kapitaalmarkt stond in het teken van de nieuwe staatslening. De Minister van Financien had voor de tweede keer gekozen voor het gecombineerde systeem van een tender en vervolgens een doorlopende toonbankuitgifte. Middels deze emissietechniek kan de Agent flexibiler inspelen op veranderingen in het marktsentiment. Het tendergedeelte waarop dinsdag kon worden ingeschreven bracht 3,1 miljard op. Dit resultaat kon worden toegeschreven aan de hoge coupon (de laatste 9,25 procent staatslening dateerde uit 1982) en de grote belangstelling van buitenlandse beleggers. De uitgiftekoers van 100,05 procent betekende een effectief rendement van 9,24 procent. Via de toonbank uitgifte werd daarna nog eens ruim 1 miljard gulden binnengehaald.

Daarbij werd geprofiteerd van een onverwacht herstel op de obligatiemarkten eind van de week, ingezet door opnieuw lagere olieprijzen. De laatste staatslening rendeerde gistermiddag zelfs onder de 9,20 procent. In dit positieve renteklimaat kondigde het Rode Kruis aan een 10-jarige premielening uit te geven. De 4 procent coupon met daaraan gekoppeld een loterij met een prijzengeld van 1 miljoen per jaar geeft een rendement van 7,8 procent. Gestreefd wordt naar een opbrengst van minimaal 30 miljoen gulden.

Eurokapitaalmarkt

Het beeld op de internationale kapitaalmarkten heeft de afgelopen week geen fundamentele wijziging ondergaan ten opzichte van de voorgaande weken. De Amerikaanse yieldcurve wordt aan de lange kant voornamelijk bepaald door de invloed van Saddam Hussein's humeur op de olieprijzen terwijl kortlopende leningen alsmede de dollar in de ban zijn van de begrotingsperikelen. Doordat deze begrotingsexercitie nog steeds niet tot een goed einde is gebracht en de olieprijzen deze week daalden nam het interne Amerikaans rente-ecart tussen lang en kort af, hoewel veel van de koerswinsten op langlopende treasuries dienen te worden toegeschreven aan het afdekken van short-posities.

Niet-Amerikaanse beleggers in treasuries hebben weinig profijt gehad van de rentedaling op de obligatiemarkt gezien de steeds verder wegzakkende dollar. De dollar kon slechts terreinwinst boeken ten opzichte van de zogenaamde hoogrentende valuta's, zoals de Australische-, Canadese- en Nieuw-Zeelandse dollars alsmede het pond sterling. De daling van deze valuta's, die voornamelijk worden aangehouden vanwege de hoge binnenlandse rentestand, werd veroorzaakt door de Australische Minister van Financien Keating, die gehoor gaf aan de binnenlandse roep tot rentedaling en de officiele rentetarieven met 1 procentpunt verlaagde tot een niveau van 13 procent. De hieropvolgende val van de Australische dollar had ook repercussies op de eurokapitaalmarkt, waar emissies in hoogrentende valuta's tot een minimum werden gereduceerd.

De weinig florissante Amerikaanse economische vooruitzichten en de lage dollar zorgden voor toegenomen spreads van eurodollarleningen ten opzichte van de binnenlandse treasuries, waardoor potentiele emittenten terughoudend waren om nieuwe leningen in dit segment te plaatsen. Tenslotte emitteerde Fokker een zevenjarige obligatielening, groot 200 miljoen gulden met een coupon van 10 procent.

Rabobank Nederland

Beleggingsonderzoek