Ritzen tegen 'hervormde' universiteit

ROTTERDAM, 20 okt. Minister Ritzen (onderwijs) wil dat de vier theologische faculteiten van de openbare universiteiten opnieuw gaan onderhandelen met de Nederlands hervormde kerk over de opleiding tot dominee. Beide partijen zijn het al geruime tijd oneens over de plaats van de kerkelijke vakken, waarvoor de universiteiten niet verantwoordelijk zijn, in de opleiding en over de positie van de kerkelijke hoogleraren. De kerk wil nu een aparte universiteit oprichten waar studenten de kerkelijke vakken kunnen volgen. Voor het wetenschappelijk deel van de opleiding zouden de studenten dan op conbtractbasis aan de openbare universiteiten terecht kunnen.

Ritzen voelt niet veel voor deze oplossing, zo schrijft hij universiteiten en kerk, omdat deze grote nadelige gevolgen voor de faculteiten zou kunnen hebben. Als de hervormde kerk echter vasthoudt aan een eigen universiteit kan dat vindt de minister. Hij vraagt daarvoor wel om meer argumenten dan zij tot dusver heeft geleverd.

De minister had eerder beloofd in mei een beslissing te zullen nemen in het geschil dat voortvloeit uit het rapport dat de Verkenningscommissie godgeleerdheid vorig jaar publiceerde. Hij vindt nu dat de partijen nog eens met elkaar moeten gaan praten. Ritzen wil dat de partijen hem half november een gezamenlijk standpunt presenteren zodat hij voor zijn beslissing, zoals hij schrijft, over een voldoende draagvlak beschikt.