Ramsj

Tepilit Ole Saitoti (tekst), Carol Beckwith (foto's): Masaai.

Gebonden, Harry N. Abrams 1990, van fl. 129,00 voor fl. 65,00. Scheltema en Holkema in Amsterdam.

Herdruk van een adembenemend fotoboek over de Masai, een stam uit Kenya en Tanzania. Saitoti is zelf een Masai en volgens de flaptekst is het voor het eerst dat leven en werk van deze stam zo 'liefdevol' en volledig is gedocumenteerd. Behalve van 240 kleurenfoto's is hiervoor gebruik gemaakte van allerlei verduidelijkende tekeningen. In de zo nu en dan autobiografische tektst toont Saitoti zich een pessimist: ' The Masaai are a people whose time has passed.'

Irwin R. Blacker: Prescott's Histories. The Rise and Decline of the Spanish Empire.

Gebonden, Dorset Press 1990, goedkope herdruk fl. 17,50. Het Martyrium Amsterdam.

Een selectie uit de werken van de Amerikaanse historicus W. H. Prescott (1796-1859). Prescott werd beroemd door zijn spannend geschreven studies naar de gruwelijke verovering door de Spanjaarden van Mexico en Peru - nog steeds onmisbare literatuur voor wie die kant op gaat. In dit boek zijn ook gedeelten opgenomen uit 'Ferdinand en Isabella' en zijn onvoltooide studie naar Philips de Tweede. Prescott was blind aan een oog en zag steeds slechter door het andere. Hij bestudeerde zijn bronnen met behulp van een secretaris die hem tien jaar lang zes uur per dag voorlas.

Julian Barnes: Flaubert's parrot.

Paperback, McGraw-Hill Paperback 1984, van fl. 16,65 voor fl. 6,90. Het Martyrium Amsterdam.

Amerikaanse pocketuitgave van een boek dat indertijd werd genomineerd voor de Booker-prijs. In een mengeling van feit en fictie komen aspecten aan de orde uit het leven van Flaubert. J. J. Peereboom schreef op 9.11.'84 in NRCHbd ' De spanning tussen de onderzoeker en zijn onderzoek wordt zo onontkoombaar dat ik aan het eind van een uur lezen in een andere kamer lijk te zitten dan waar ik begonnen ben.'

Michel Foucault: De verbeelding van de bibliotheek.

Paperback, Uitgeverij Sun 1986, van fl. 24,50 voor fl. 12,90. Van Gennep Rotterdam en Amsterdam en De Slegte.

Acht essays van Foucault over schrijvers als Friedrich Holderin, Georges Bataille en Raymond Roussel. In het titelverhaal neemt Foucault De verzoeking van Gustave Flaubert onder de loep. Een van de conclusies: ' De verbinding tussen heiligheid en domheid is voor Flaubert zeer zeker fundamenteel geweest.' De essays dateren merendeels uit de jaren zestig.

J. C. Okkema: Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland.

Paperback, geill., Fibula-Van Dishoeck 1986, van fl. 29,50 voor fl. 7,90. Steven Sterk, Servetstraat 3, Utrecht, 030-334973.

Vierde druk van een enigszins stroef geschreven, maar ter zake kundige handleiding voor de beginnende genealoog. Okkema is hoofd van de studiezaal in het Rotterdamse Gemeentearchief en wordt net als andere archivarissen de laatste jaren overstroomd door amateur-genealogen. Aan de hand van praktische voorbeelden laat hij hen zien wat je zoal in admissieregisters, besoigneboeken en kwartierstaten kunt opdiepen. Het boek richt zich vooral op archieven in het westen van het land.

Webster's New Dictionary and Thesaurus.

Gebonden, Geddes en Grosset 1990, van fl. 123,75 voor fl. 29,90. Het Martyrium Amsterdam. Ook bij Scheltema en Holkema.

Hoewel een beknopte editie, telt dit woordenboek nog altijd ruim duizend bladzijden. Meer dan de helft daarvan wordt in beslag genomen door het woordenboek: de uitspraak, definitie en etymologie van een woord. In de tweede helft volgt het synoniem en het antoniem (het tegengestelde) van een woord. De in Engelstalige woordenboeken gebruikelijke bijvoegsels ontbreken niet: liefhebbers kunnen daarin onder andere de namen nazoeken van alle Amerikaanse presidenten.

Herb Galewitz (ed.): The Celebrated Cases of Dick Tracy 1931-1951.

Gebonden, Wellfleet 1990, goedkope herdruk fl. 29,90. De Slegte.

Vierkante kin, stalen vuisten en een gleufhoed: zo verscheen de 'straight-shooting' detective Dick Tracy op 31 oktober 1931 voor het eerst in de Detroit Mirror en zo verschijnt hij in de nu vertoonde speelfilm. Een bundeling van de bekendste stripverhalen van Chester Gould uit de eerste twintig jaar. Het boek eindigt met een overzicht van Tracy's ' Scientific arsenal' en van de voornaamste karakters. De tekeningen zijn in zwart wit.

    • Ewoud Sanders