Leger Indonesie treedt hard op tegen betogers in bezet Oost-Timor

JAKARTA, 20 okt. Indonesische troepen hebben de afgelopen tien dagen op het in 1975 geannexeerde Oost-Timor naar schatting twintig mensen gearresteerd uit kringen van groeperingen die streven naar onafhankelijkheid. Dit is gisteren vernomen uit Westerse diplomatieke bronnen in Jakarta.

De aanhoudingen volgen op incidenten die zich tussen 8 en 15 oktober voordeden in twee scholen voor hoger onderwijs. Ook werden arrestaties uitgevoerd in diverse wijken van de hoofdstad Dili. De Verenigde Naties erkennen nog altijd het Portugese bestuur over Oost-Timor, een voormalige kolonie van Portugal.

De incidenten deden zich tijdens het bezoek van ongeveer 15 Westerse en Aziatische diplomaten uit Jakarta, die door de Indonesische autoriteiten naar Oost-Timor waren uitgenodigd. Zij stelden zich op de hoogte van de toestand op het eiland nadat dit in januari 1989 werd 'opengesteld'. Ook tijdens de bezoeken van de paus in november vorig jaar en van de Amerikaanse ambassadeur kwam het telkens tot demonstraties van aanhangers van de afscheidingsbeweging.

Op 8 oktober traden, zo verluidt in diplomatieke kringen, de Indonesische ordetroepen op tijdens een les waar de Indonesische procureur-generaal door leerlingen werd uitgejouwd toen hij de Indonesische staatsideologie, de Pancasila, kwam uitleggen. Bij de incidenten liep een leerling verwondingen op. Verscheidene studenten werden gearresteerd en de school werd drie dagen gesloten.

Een week later werden politie en Indonesische troepen te hulp geroepen bij een tweede school waar, volgens de bronnen, een 'ondermijnende tekst' was gevonden. Bij het ingrijpen werd een politieman ernstig gewond. Leerlingen werden aangehouden en ook deze school werd gesloten.

In totaal werden ongeveer twintig mensen gearresteerd op de scholen en in diverse wijken van Dili, waar politie en troepen 'nog steeds huiszoekingen verrichten', aldus de bronnen. 'Deze situatie draagt bij aan het scheppen van een klimaat van spanning', aldus een diplomaat.

Oost-Timor, waar de bevolking christelijk is, ligt aan de oostelijke rand van de uitgestrekte Indonesische archipel. Het overgrote deel van de 180 miljoen Indonesiers is moslim. Indonesie, waartoe het westelijk deel van het eiland Timor altijd behoorde, viel in 1975 ook Oost-Timor binnen. Waarschijnlijk kwamen daarna tijdens de acties van het Indonesische leger tegen de Timorese bevolking en tegen de onafhankelijkheidsbeweging Fretilin meer dan 100.000 mensen om het leven. (AFP)