Kabinet wil meer vrouwen in politiek en openbaar bestuur

DEN HAAG, 20 okt. Het regeringsbeleid om meer vrouwen te laten deelnemen aan de politiek en het openbaar bestuur, heeft de afgelopen twee jaar te weinig resultaat gehad. Het kabinet heeft daarom op voorstel van minister Dales van binnenlandse zaken besloten de Emancipatieraad te hulp te roepen.

Volgens het kabinet is een meer evenredige vertegenwoordiging van vrouwen vooral gewenst uit het oogpunt van democratie. Een betere vertegenwoordiging kan voorts de belangen van de vrouw en daarmee de emancipatie van vrouwen op allerlei terreinen ten gunste komen.

De Emancipatieraad wordt ondermeer gevraagd een analyse te maken van de knelpunten bij de deelname van vrouwen in de politiek en het openbaar bestuur. Voorts wil de regering weten welke rol de centrale overheid en het maatschappelijk middenveld kunnen spelen bij het oplossen van deze problemen. De raad wordt bij de beantwoording van de vragen gevraagd onderscheid te maken tussen de verschillende sectoren in het openbaar bestuur en een vergelijking te maken met het emancipatiebeleid in andere landen.

In de Staten Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden is het aantal gekozen vrouwelijke vertegenwoordigers de afgelopen 20 jaar weliswaar geleidelijk toegenomen, maar toch blijft de vrouw over de hele linie sterk ondervertegenwoordigd, aldus het kabinet. Het aandeel van vrouwen in gemeenteraden is in de genoemde periode van 7,2 procent toegenomen tot 20 procent. Het percentage vrouwelijke statenleden bedraagt momenteel bijna 26 en dat van vrouwelijke gedeputeerden 20,8 procent.