Heineken wijzigt bestuur op advies van McKinsey

AMSTERDAM, 21 okt. Het bestuur van Heineken NV wordt ingrijpend gewijzigd. De regionale taakverdeling wordt vervangen door een functionele taakverdeling, zo blijkt uit een memo van Heineken-topman G. van Schaik aan het personeel.

Hoe de raad van bestuur er na de wijziging uit zal zien, is nog niet bekend. Het onverwachte vertrek van bestuurslid drs. A. Oostra, dat begin augustus werd aangekondigd, heeft volgens de woordvoerster van Heineken in Amsterdam niets met de bestuurlijke reorganisatie te maken.

De overgang van een regionele naar een functionele taakverdeling is ingegeven door het organisatie-adviesbureau McKinsey dat de afgelopen drie maanden de internationale structuur van Heineken onder de loep heeft genomen.

De regionale taakverdeling, waarbij elk bestuurslid verantwoordelijk is voor een bepaald geografische gebied, heeft Heineken in staat gesteld een positie op de bouwen in markten over de gehele wereld. Maar nu is er behoefte aan 'consolidatie en samenhang tussen individuele marktposities', aldus het memo aan het personeel.

De overgang naar een functionele verdeling geldt in eerste instantie Europa en de export. Voor de overige werelddelen blijft het regionale karakter nog gehandhaafd. Europa wordt nu nog bestuurd door R. van de Vijver. Export zit nu nog in de porttefeuille van G. Van Schaik, de man die vorig jaar Freddy Heineken opvolgde als voorzitter van de raad van bestuur.

In de plaats van 'Europa' en 'Export' komen er straks, op advies van McKinsey, drie functionele bestuursleden: iemand voor de marketing, iemand voor de financien en iemand voor de produktie. In lijn met deze veranderingen worden tevens alle stafafdelingen en stafdiensten hergegroepeerd. Bij Heineken NV, houdstermaatschappij van onder andere Heineken Nederland in Zoeterwoude, werken totaal zo'n 600 personeelsleden. Het bestuur telt, na het vertrek van Oostra, vier leden.

De woordvoerster van Heineken beklemtoont dat de uitwerking van het besluit om over te stappen van een regionale naar een functionele taakverdeling, nog moet geschieden. De plannen worden op het ogenblik uitgewerkt in een zogenoemde multifunctionele werkgroep.

De reorganisatie van Heineken NV staat los van de reorganisatie van Heineken Nederland. Eind januari maakte Heineken Nederland, de belangrijkste werkmaatschappij van het internationale drankenconcern, een ingrijpende sanering bekend die onder andere voorzag in een verlies van 700 van de 4.000 arbeidsplaatsen. Dit plan werd een maand later, onder druk van personeel en vakbonden, weer ingetrokken. Heineken Nederland werkt nu, in nauw overleg met het personeel, aan alternatieve reorganisatieplannen. Die zullen naar verwachting tegen het einde van dit jaar bekend worden gemaakt.

Inmiddels blijkt dat het alcohol-arm Buckler bier, een van de paradepaardjes van Heineken, de laatste tijd onder toenemende concurrentie heeft te lijden. In de hoogtijdagen van Buckler, dat begin september 1988 werd geintroduceerd, had dit bier een marktaandeel van meer dan 60 procent. Dit aandeel is fors teruggelopen en bedraagt nu om en nabij de 30 procent. Het geheel alcoholloze bier van Bavaria heeft een flink stuk van de markt afgesnoept en heeft nu volgens een woordvoerder van Heineken Nederland ook een marktaandeel van 30 procent. In het thuisverbruik ligt Bavaria zelfs flink voor op Heineken.

Heineken werkt inmiddels zelf ook aan een geheel alcoholloos bier, bestemd voor de Arabische wereld waar alcohol taboe is. Volgens de zegsman van Heineken zijn de gesprekken met Saoedi-Arabie over de levering van dit alcoholloosbier reeds voor het uitbreken van de Golfcrisis gestart.

    • Geert van Asbeck