Grote steden wensen meer bevoegdheid om 'zorg' tegaranderen

DEN HAAG, 20 okt. De vier grote steden zijn bang dat de ziektekostenverzekeraars in de nieuwe opzet van de gezondheidszorg zich eerder op hun eigen bedrijfseconomische belangen zullen richten dan op de belangen van de verzekerden. Om een goede zorg te garanderen, zouden gemeenten wettelijke bevoegdheden moeten krijgen op dat gebied.

Dat hebben de vier Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gisteren in een brief laten weten aan de Tweede Kamer. Zij reageren daarmee op de nota Werken aan Zorgvernieuwing van staatssecretaris Simons (volksgezondheid), waarvan de plannen voor de stelselwijziging van de ziektekostenverzekeringen deel uitmaken. De Tweede Kamer buigt zich op 29 oktober over de nota.

Simons' voorstel om in 1995 te komen tot een verplichte basisverzekering tegen ziektekosten voor iedereen heeft de instemming van de vier steden, maar zij vrezen dat de verzekeraars de belangen van de verzekerden te weinig in het oog zullen houden. Met name in de grote steden zal dit ernstige gevolgen hebben, aldus de vier.

Hoewel de verzekeraars zullen worden verplicht om verzekerden te accepteren, kunnen ze het verzekerden toch nog moeilijk maken zich in te laten schrijven. Vele onverzekerde dak- en thuislozen zullen volgens de vier steden niet meer in aanmerking komen voor hulpverlening. Ze zijn bang dat 'dure risicogroepen' zoals AIDS-patienten, chronisch zieken en bejaarden buiten de boot zullen vallen, groepen die zich 'in grote mate concentreren in de oude wijken van de grote steden'.

De vier grote steden stellen vast dat de samenhang van de zorg dreigt te verdwijnen. Tot nu toe konden per regio afspraken worden gemaakt met zorgverleners en ziekenfondsen over een pakket aan voorzieningen. Doordat in de komende jaren het verschil tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeraars wordt opgeheven, zullen regionale verbanden in de zorg verdwijnen. De vier steden zijn bang dat gemeenten in die nieuwe situatie te maken krijgen met tientallen landelijk werkzame verzekeringsmaatschappijen. 'Uit bedrijfseconomische overwegingen zullen deze verzekeraars, onder druk van concurrentie, zich vooral richten op het verkrijgen van een zo groot mogelijk marktaandeel', zo schrijven de vier grote steden aan de Kamer.

Zij stellen daarom voor gemeenten de wettelijke bevoegdheid te geven om in overleg met verzekeraars, patienten, consumenten en zorgaanbieders een regionale 'zorgvisie' te ontwikkelen. Aan de hand daarvan en van landelijke kwaliteitsregels kunnen samenhang, samenwerking en toegankelijkheid van de gezondheidszorg in de regio worden getoetst en gestimuleerd.