G. S. Limburg willen behoud Wiebengahallen

MAASTRICHT, 20 okt. De Limburgse gedeputeerde voor cultuur, drs. G. Kockelkorn, heeft Provinciale Staten gisteren beloofd met de gemeente Maastricht te gaan praten over een andere locatie voor de nieuwbouw van het Bonnefantenmuseum.

Nu de Wiebengahallen op het Sphinx-Ceramiqueterrein ongeschikt zijn bevonden zijn om er een deel van het museum in onder te brengen, wilde het provinciebestuur het gebouw laten slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Dat plan stuit echter op verzet van de gemeente Maastricht en Provinciale Staten, die een deel van de fabrieksgebouwen willen behouden vanwege hun architectonische en sociaal-historische waarde.

Als een nieuwe locatie wordt gevonden of als het museum toch nog naast een deel van de hallen kan worden gebouwd, is de provincie bereid de gemeente te helpen een nieuwe sociaal-culturele bestemming aan te geven aan het gebouw.