Fraude mogelijk bij inperking lijfrente

ROTTERDAM, 20 okt. Bij de dinsdag ingevoerde beperking van de fiscale aftrekmogelijkheden voor lijfrentepremies zitten ruime mogelijkheden voor fraude.

Verzekeraars praten over een 'mistig gebied', waarbij moeilijk aangetoond kan worden of een lijfrenteovereenkomst van voor of na dinsdag 16 oktober dateert.

Volgens een woordvoerder van Nationale Nederlanden is niet duidelijk wat tussenpersonen allemaal doen om klanten onder de oude regeling te laten vallen, zodat ze 17.000 gulden per jaar kunnen blijven aftrekken en zich niet tot de nieuwe, lagere aftrekgrens van 10.000 gulden hoeven te beperken.

In de verzekeringswereld wordt erkend dat de afgelopen dagen de mogelijkheid bestond om aanvragen voor lijfrentepolissen te antedateren.

Mr. J. Oosterbaan, adjunct-directeur van de Nederlandse vereniging van makelaars in assurantien en assurantieadviseurs, zegt dat er niet vanuit gegaan mag worden 'dat half Nederland aan het frauderen is geslagen'. Volgens hem moet de norm zijn, dat niemand ten onrechte de dupe wordt van de plotseling afgekondigde maatregel van minister Kok (financien).

Bij beantwoording van de vraag of een lijfrentepolis van voor of van na 16 oktober dateert, hanteren levensverzekeraars uiteenlopende normen. Ze gaan in ieder geval niet uit van de datum die op een verzekeringspolis vermeld staat.

Volgens een woordvoerder van Stad Rotterdam is voor die maatschappij doorslaggevend of voor 16 oktober sprake was van een wilsovereenstemming. Dat betekent dat een door de klant ondertekend aanvraagformulier voor een lijfrentepolis voor die datum door de verzekeringsmaatschappij moest zijn aanvaard. Stad Rotterdam gaat ervan uit dat het voor de fiscus niet van belang zal zijn of een premie wel of niet voor 16 oktober is betaald.

Nationale Nederlanden echter heeft, behalve de aanvaarde aanvraag, ook als norm dat een tussenpersoon de premie voor 16 oktober heeft ontvangen. Maar de woordvoerder van deze levensverzekeraar erkent dat niet te controleren valt of tussenpersonen de juiste datum op kwitanties hebben gezet.

Hij vertelt dat medewerkers van de buitendienst van Nationale Nederlanden zich erover hebben beklaagd, dat hun maatschappij minder soepel is dan andere om klanten aan een lijfrentepolis van voor 16 oktober te helpen.

Pag.17: Vervolg

Bij de Vereniging van makelaars in assurantien wordt volgens adjunct-directeur Oosterbaan aangehouden dat een aanvraagformulier voor 16 oktober bij de verzekeraar moest zijn.

Maar hij kan niet zeggen of een op 15 oktober ondertekende aanvraag voor een lijfrentepolis, die op 17 oktober bij een verzekeraar wordt ontvangen, niet meer onder de oude regeling valt. In zo'n geval bestaat de mogelijkheid dat de aanvraag geantidateerd is.

Bij de beantwoording van de vraag of op 15 oktober al een wilsovereenstemming bestond tussen klant en verzekeraar, zal de fiscus volgens hem stuiten op 'een gebied waarin onduidelijkheden kunnen bestaan'. Hij vindt dat de fiscus zich daar te zijner tijd 'ruimhartig' zal moeten tonen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van financien zal de fiscus het bestaan van een wilsovereenkomst als norm hanteren bij de bepaling of iemand voor of 16 oktober een lijfrentepolis had. Mocht in het aanvraagformulier van de verzekeraar staan dat de verzekering pas ingaat na betaling van de premie, dan wordt de betaaldatum aangehouden.

Volgens de woordvoerder van financien is goed mogelijk dat deze week aanvragen van lijfrentepolissen zijn geantidateerd. Hij weet niet of er sprake is geweest van misbruik op grote schaal. Hij erkent desgevraagd dat het voor de fiscus zeer moeilijk zal zijn zulke fraude op te sporen.

    • Ben van der Velden