Foto

De grond aan de voet van de televisietoren behoort toe aan een Zwitserse staatsburger, de Westduitse PTT beheert thans voorlopig het gebouw, en naar verluidt wil de Treuhand het cafe en het restaurant in de glimmende koepel bovenin verzelfstandigen. (Foto NRC Handelsblad/Vincent Mentzel)