EVA en EG zien overleg in Geneve mislukken

GENEVE, 20 okt. De vierde onderhandelingsronde tussen Europese Gemeenschap (EG) en Europese Vijhandelsassociatie (EVA) over een Europese Economische Ruimte is deze week in Brussel afgesloten zonder dat overeenstemming is bereikt over een regeling voor het uitwisselen van informatie en het door de zes EVA-landen gewenste recht op consultatie.

De Zwitserse onderhandelaar Franz Blankart zei teleurgesteld te zijn over het uitblijven van schriftelijke voorstellen van de EG. Mondeling gedane toezeggingen schieten tekort, en zijn voor de EVA 'moeilijk te accepteren'.

De EVA beklaagt zich erover dat de besluitvorming van de EG over 'een Europa van de achtien' voor EVA-leden ontoegankelijk blijft. Ook is geen enkele termijn gesteld, waarop de onderhandelingen tot concrete resultaten moeten leiden. Serieus beraad over een overgangsregeling voor de toepassing van EG-recht is de EVA bereid pas te voeren, zodra meer duidelijkheid komt over medezeggenschap van de EVA bij de EG-besluitvorming over de toekomst van Europa. Zolang wil de EVA ook andere onderwerpen, zoals concurrentie-wetgeving, waarop wel vooruitgang wordt geboekt, blokkeren.