De welpen van de Chinese partij geloven het wel

PEKING, 20 okt. 'Jullie moeten socialistische opvolgers worden in de stijl van Lai Ning, vol vaderlandsliefde, revolutionaire geest en collectief denken.' Partijleider Jiang Zemin sprak de deelnemertjes aan de nationale conferentie van de Jonge Pioniers, de welpen van de Chinese Communistische Partij, deze week op ferme wijze toe. De Jonge Pioniers Brigade, voor schoolkinderen tussen de 7 en 14 jaar, is een massa-organisatie met een ledenbestand van 130 miljoen. Vijfhonderd afgevaardigden uit het hele land waren de afgelopen week met hun mentoren samengekomen om in de Grote Hal van het Volk in Peking te confereren.

Lai Ning is hun nieuwe 'patroon-heilige'. Hij was een middelbare scholier van 14 jaar die in 1988 uit zorg voor staatseigendom bij het blussen van een bosbrand om het leven kwam. Lai is de nieuwste en jongste canonisatie in het communistische pantheon dat in 1962 werd geopend met de maoistische modelsoldaat Lei Feng, die volgens de legende stierf terwijl hij onbaatzuchtig een chauffeur hielp zijn vrachtwagen uit de modder te krijgen.

De 500 pioniertjes waren gezeten tussen hoge partijbonzen in de leeftijd van 60 tot 90, allen met rode dassen, luisterend naar de orakelende volzinnen van Jiang. Een deel van beide generaties zakte weg in de houten banken met lessenaars, de kinderen omdat zij te klein waren, de oudjes omdat zij indutten. 'De opleiding van tientallen miljoenen loyale opvolgers voor de socialistische zaak is een strategische taak die de vrede en stabiliteit op lange termijn aangaat. Of de volgende generatie de revolutionaire zaak kan voortstuwen en of zij de banier van het socialisme van generatie op generatie kan overdragen zal de toekomst van partij en staat bepalen', zo oreerde Jiang.

Als een 'minister van liefde' uit Orwell's 1984 wees hij zijn gehoor op de verheven taak om de kinderen zo vroeg mogelijk vurige genegenheid voor het vaderland en het socialisme bij te brengen. Op de slotdag van de conferentie, gisteren, werden de kinderen mee naar de ruines van 'Yuanmingyuan' genomen om de verwoesting van dit beroemde tuinencomplex van de Chinese keizers door een Brits-Frans expeditie-leger in 1860 te herdenken.

Jiang Zemin verheerlijkte Lai Ning als een briljante teenager, die door de partij en het volk was opgeleid in de nieuwe historische periode. 'Lai Nings ideologische ontwikkeling toonde de trend in de groei van moderne teenagers en zijn daden weerspiegelden de gespierde en toegewijde geest van de Jonge Pioniers.' Het is een vaste traditie van de Chinese communisten om verongelukte proletariers tot mythische helden te verklaren en hen te reconstrueren alsof ze als ideologische robots hebben geleefd.

Martelaren

Na het bloedbad van 4 juni vorig jaar heeft het verharde regime even geprobeerd om de soldaten die door het volk waren gelyncht, en wekenlang als martelaren op de televisie werden getoond, als nieuwe helden voor de heropvoeding in stalinistische waarden te presenteren, maar het bewind vreesde een averechtse uitwerking.

In februari van dit jaar werd voor de zoveelste maal Lei Feng 'opgegraven', een door voorzitter Mao in 1962 gecreeerde held die waarschijnlijk nooit heeft bestaan. Er volgde een grootscheepse nationale campagne 'Leer van Lei Feng', die het volk moest vaccineren tegen de schadelijke virussen van 'bourgeois-liberalisering en geestelijke verontreiniging' en vooral 'vreedzame evolutie', China's codewoord voor de vreedzame ineenstorting van het communisme.

Vermolmde cliches van 40, 50 jaar oud werden afgestoft en vulden wekenlang alle electronische en geschreven media. Lei waste en verstelde de kleren van zijn kameraden, gaf zijn zakcenten aan de armen en las analfabeten voor uit het werk van Mao. Politiemannen deelden zelfs op straat pamfletten uit die de 'geest als een schroef' van Lei Feng de hemel in prezen. Lei beschreef zichzelf, zegt men, altijd als een klein, nooit roestend schroefje in de grote socialistische machine.

Het effect van de campagne was slechts apathie en sarcasme. 'De hardliners hebben de generatie van jongeren en studenten opgegeven. Die zijn voor het socialisme verloren. Daarom hebben zij nu al hun hoop gevestigd op kinderen onder de veertien. Die kunnen zij nog alles wijsmaken, voor zolang het duurt', zei een professor. De 22-jarige soldaat Lei Feng was echter te oud en er moest een nieuwe held voor schoolkinderen gevonden worden.

Ouders menen dat Lai Ning slechts weinig weerklank zal vinden. De belangrijkste reden is dat Chinese kinderen onder de tien grotendeels verwende, materialistische, enige kinderen zijn die niet ontvankelijk meer zijn voor dat geforceerde altruisme. Een vader die naar de rede van Jiang had geluisterd vertelde mij de reactie van zijn zoon: 'Dat is mooie praat papa. Dat is alleen om te zeggen, niet om te doen. De juffrouw op school praat ook vaak zo'.

Kinderen worden onder druk gezet om in navolging van 'helden' goede daden te verrichten, maar in de praktijk leidt dat vaak tot wangedrag en bedrog, ze stelen bijvorbeeld thuis geld om af te dragen voor een 'goed' doel, zoals de recente Aziatische Spelen. Er werden zelfs bosbranden aangestoken door onderwijzers om kinderen de vuurproef 'in de stijl van Lai Ning' te laten ondergaan.

Partijkinderen

Het Volksdagblad van vandaag opent met een brief van de weduwe van wijlen premier Zhou Enlai, de 87-jarige Deng Yingchao, waarin zij de hoop uitspreekt dat de pioniers 'goede kinderen van de partij zullen worden zoals Lai Ning; alleen dan kunnen jullie de meesters van de 21e eeuw worden'. Geen enkele holle kreet demonstreert beter dat het regime helemaal niets zinvols meer te melden heeft.

Op de religieuze cultus van het Mao-tijdperk volgde het vrijbuiterige, corrupte materialisme van de hervormingsjaren. Sinds 4 juni vorig jaar is het vrijbuiterige eraf en is er alleen nog maar corruptie en materialisme, dat de handvol overlevende veteranen van de Lange Mars willen bestrijden met de ruige simpelheid van hun holleven in Yanan, het vroegere revolutionaire hoofdkwartier tijdens de oorlog. 'Het probleem met China is dat we geen echte religie hebben. Daarom maakten wij een religie van Mao en nu van Lei Feng en Lai Ning', aldus een lerares. De gelovigen zijn beperkt tot een handvol partij-automaten en kleine kinderen, voor zolang het duurt. 'Die woordenzijn om te zeggen, niet om te doen' 'We hebben geen religie en daarom hebbenwe er een gemaakt

    • Willem van Kemenade