'De bladeren vallen en daar is dr. Duisenberg'

DEN HAAG, 20 okt. 'De bladeren vallen van de bomen en de algemene beschouwingen zijn geweest. Ik zat te wachten op het moment waarop de boodschap van de president van De Nederlandsche Bank zou komen.'

Aldus reageerde premier Lubbers gisteren op de uitspraak van dr. W. F. Duisenberg, president van De Nederlandsche Bank, dat het kabinet in de periode 1992-1994 drie keer zoveel moet bezuinigen op de rijksbegroting als is aangegeven in de Miljoenennota.

Lubbers wilde gisteren op de persconferentie na afloop van de ministerraad niet diep ingaan op de uitlatingen van Duisenberg. Hij volstond met de opmerking dat bij de technische analyse van de bankpresident nog wel een aantal kanttekeningen kan worden geplaatst.

Duisenberg gaf gisteren zijn oordeel over de Miljoenennota bij de behandeling in de Sociaal-Economische Raad van het advies over een nieuw stelsel van ziektekostenverzekeringen, het plan-Simons. 'Wat mij opviel', zei premier Lubbers 'is dat Duisenberg daarover niet zoveel te melden had'.

Minister Kok (financien) was niet onder de indruk van de kritiek van zijn partijgenoot Duisenberg. 'Het hoort bij de functie die een president van De Nederlandsche Bank moet vervullen', zei hij.

'Het is een rol die hij moet spelen', meende de vakorganisatie FNV. 'De heer Duisenberg heeft zich weer eens prima kunnen uitleven als professioneel zwartkijker', was de reactie van CNV-voorzitter Hofstede. Hij verweet Duisenberg kritiek te uiten zonder alternatieven aan te dragen. 'Dit is kiezen voor de weg van de minste weerstand'.

Pag.3: Vervolg

Pag.7: Hoofdartikel

De werkgeversorganisaties VNO en NCW onderstrepen de visie van de president van De Nederlandsche Bank.

PvdA-Kamerlid Melkert reageerde terughoudend op de uitlatingen van Duisenberg. 'Ik beschouw het steeds opnieuw noemen van getallen voor de bezuinigingen en zeker het opschroeven daarvan als een bijdrage van beperkte aard, maar we zullen alle suggesties op hun waarde wegen', aldus Melkert. Hij gaat ervan uit dat tot 1994 ongeveer 10 miljard gulden zal moeten worden gevonden om de financiele doelstellingen van het kabinet te kunnen bereiken. Dat is ruim 5 miljard minder dan Duisenberg wil.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft een korte reactie op de uitlatingen van Duisenberg: 'De CDA-fractie zal de waarschuwingen ter harte nemen en meewegen bij de midden-lange termijnblik.'

De woordvoerder van de christelijke werkgeversorganisatie NCW zegt dat Duisenberg blijkbaar goed de reactie van de werkgevers op de Miljoenennota heeft gelezen. Ook het NCW berekende dat door dit kabinet drie keer zoveel moet worden bezuinigd om in 1994 uit te komen op een financieringstekort van 3,25 procent. 'De becijfering van de president van De Nederlandsche Bank', zegt een woordvoerder van het VNO 'is zeer realistisch.'