Confiscatie van criminele winsten internationaal

DEN HAAG, 20 okt. Het verbeurd verklaren van vermogens verkregen uit criminele handelingen zal in de toekomst niet alleen op nationaal niveau maar ook in internationaal verband plaatshebben. De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt van de ministers Hirsch Ballin van justitie en Van den Broek van buitenlandse zaken. Het wetsvoorstel vormt een aanvulling op het voorstel dat in april bij de Tweede Kamer werd ingediend en dat de opsporing en confiscatie regelt van criminele vermogenswinsten in eigen land. In het verlengde van deze wetgevende procedures heeft de ministerraad tevens besloten op 8 november een verdrag van de Raad van Europa tegen 'het witwassen van geld en de internationale samenwerking bij buitgericht onderzoek' te ondertekenen.