Terpvondst

'Skelet van een onvolwassen persoon, omstreeks begin jaartelling, ' zo noemt het Fries Museum in Leeuwarden het. En aangezien we met jaren tellen begonnen bij de geboorte van Jezus, was de Friese tiener wiens geraamte hier tentoongesteld wordt dus een tijdgenoot van Christus. Hij woonde op de terp van Tritzum, waar hij in 1960 werd opgegraven.

Het grootste deel van Nederland is zo ontzettend plat, dat we de terpen van het noorden bepaald opwindend vinden. Meer dan 2500 jaar geleden begonnen boeren zulke heuvels op te werpen van kleizoden, afval en mest, omdat ze er genoeg van kregen dat hun land een paar keer per jaar onder water liep. Op die terpen bouwden ze hun boerderijen, en later hele dorpen, tot er overal dijken lagen en de bergjes overbodig werden.

Toen begonnen de Friezen ze weer af te graven, eerst slordig terwille van de vruchtbare grond, later heel zorgvuldig terwijl archeologen er met hun neus bovenop stonden. Want zulke oude bergjes zitten vol even oude spullen: gereedschappen, kammen, fluitjes, potten, sieraden en soms een heel mens, zoals de onvolwassen persoon die tweeduizend jaar lang met opgetrokken knieen lag te wachten om een 'terpvondst' te worden.

Fries Museum, Turfmarkt 24, Leeuwarden. Geopend di. t/m za. 10-17 uur, zo. 13-17 uur.

    • Marja Roscam Abbing