Senaat VS akkoord met begrotingsplan

WASHINGTON, 19 okt. De Amerikaanse Senaat heeft gisteren een vijfjarenplan aangenomen dat voorziet in vermindering van het begrotingstekort met in totaal 252 miljard dollar in vijf jaar. Hiermee is de kans dat de regering vanaf morgen zonder geld komt te zitten verminderd.

Wel moet het plan van de Senaat nog in overeenstemming worden gebracht met een eerder deze week in het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd voorstel. Daarin zijn bezuinigingen en belastingverhogingen tot een bedrag van 500 miljard dollar opgenomen.

Het plan van de Senaat omvat onder meer accijnsverhogingen voor benzine, alcoholische dranken, tabak en luxe goederen, maar geen verhoging van de inkomstenbelasting. In de versie van het Huis moeten de rijkste Amerikanen wel aanzienlijk meer belasting gaan betalen. Het Senaats-voorstel werd aanvaard met 54 stemmen voor en 46 tegen. De scheidslijn liep dwars door de partijen.

De Senaat en het Huis gaan nu proberen om op een lijn te komen. Vandaag om middernacht loopt een tijdelijke financieringswet af die de regering in staat stelt geld uit te geven ondanks het ontbreken van een begroting voor het op 1 oktober begonnen financiele jaar. President Bush heeft eerder verklaard niet voor de tweede keer zo'n noodwet te zullen ondertekenen, maar een woordvoerder van het Witte Huis maakte gisteren duidelijk dat hij daarvan waarschijnlijk terug zal komen. De beslissing van de president zal afhangen van de vorderingen die de Senaat en het Huis boeken, zo werd gezegd.

Een nieuwe noodwet zou lopen tot volgende week woensdag. De Senaat en het Huis krijgen dan nog vijf dagen extra de tijd om tot een compromis te komen. Het voorstel van de Senaat is voor president Bush aanvaardbaar, maar dat van het Huis niet, vooral wegens de maatregelen op het terrein van de inkomstenbelasting.

Het overbruggen van het grote verschil in de bedragen waarmee het begrotingstekort wordt verminderd (252 miljard dollar tegen 500 miljard dollar) zal waarschijnlijk niet het grootste probleem zijn. Er bestaat bijvoorbeeld consensus over beperking van de defensie-uitgaven met 170 miljard dollar. Zowel Bush als de leiders van het Congres willen het tekort met in totaal 500 miljard dollar verminderen. (Reuter)