Rijkspolitie verontrust over personeelstekorten

VOORBURG, 19 okt. Inspecteur-generaal W. F. K. J. F. Frackers van het Korps Rijkspolitie heeft er in een brief aan minister Hirsch Ballin (justitie) op gewezen, dat de rijkspolitie op sommige plaatsen met grote personeelstekorten kampt. In het westen van het land komt het voor, dat bij zogeheten landsgroepen (voor groepjes dorpen die met elkaar nog geen 25.000 inwoners tellen) een op de vier arbeidsplaatsen onbezet is.

Frackers is ernstig verontrust over die onderbezetting omdat er niet meer genoeg kan worden gesurveilleerd, de service aan de burger van onaanvaardbaar laag niveau is en sommige bureaus niet langer 24 uur open kunnen zijn.

Het personeelsgebrek is een gevolg van het Project Kwantificering Politie-werk, waartoe het vorige kabinet heeft besloten. Daarin is overeengekomen tot 1992 zeshonderd arbeidsplaatsen over te hevelen naar korpsen van de gemeentepolitie. De rijkspolitie is inmiddels evenredig gekort op het personeelsbudget. Het vrijgekomen bedrag is verdeeld over de gemeentelijke korpsen.

Uitgangspunt van het project was echter dat agenten niet konden worden gedwongen over te stappen van rijks- naar gemeentepolitie. Woordvoerder A. P. Geelof wijst er op, dat inderdaad slechts een enkeling naar een korps van de gemeentepolitie is gegaan, terwijl veruit de meeste agenten zijn gebleven. Om het daardoor ontstane financiele gat te dichten zijn de afgelopen jaren vooral bij de landsgroepen in het westen geen vacatures vervuld. De voortdurende onderbezetting bij die korpsen heeft er vervolgens weer toe geleid dat steeds meer agenten het zijn er nu al 170 elders in de maatschappij een baan gaan zoeken.

Daar komt nog bij, dat voor de toeslag voor onregelmatig werk geen extra geld is uitgetrokken. De kosten van die toeslag worden betaald uit nog eens 400 niet ingevulde arbeidsplaatsen. Frackers verwacht bij ongewijzigd beleid in 1992 met een tekort van 1.200 man te zitten.