Politie zocht vergeefs zwart geld bij de PDS

BERLIJN, 19 okt. Op zoek naar verduistering van honderd miljoen, mogelijk 'zwarte' D-marken, heeft de Berlijnse politie de afgelopen nacht het hoofdkwartier van de PDS, opvolgster van de destijds in de DDR regerende SED, doorzocht.

De actie werd beeindigd nadat de partijvoorzitter, Gregor Gysi, bij het partijhoofdkwartier aan het Rosa Luxemburg-Platz was aangekomen en de agenten, die volgens Gysi niet over een huiszoekingsbevel beschikten, de door hen gezochte bescheiden had getoond. De overboekingen van ongeveer honderd miljoen D-mark betrof niet het 'witten' van zwart geld, zoals de politie volgens Gysi dacht, maar waren het gevolg van eerder door de SED aangegane verplichtingen voor de financiering van de studie van studenten uit Derde-wereldlanden in Moskou, en de oprichting van een 'Centrum voor de internationale arbeidersbeweging' in Moskou. De PDS zou vergeefs hebben geprobeerd onder deze tweede verplichting uit te komen, maar 'bij toenemende druk uit Moskou' ten slotte toch tot overboeking van de bijdrage hebben besloten.

Gysi protesteerde tegen de politieactie, die erop gericht zou zijn 'de PDS in een bepaalde hoek te drukken', en waarbij met het doorzoeken van zijn bureau, zijn parlementaire onschendbaarheid als lid van de Bondsdag zou zijn geschonden.

De voormalige DDR-partijen zijn, krachtens een besluit van de voormalige Volkskammer (parlement) van de DDR, slechts in beperkte zin bevoegd over hun eigen vermogens te beschikken. In theorie loopt nog steeds een onderzoek van een Volkskammer-commissie naar de vraag, welk deel van de partijvermogens daadwerkelijk door de partijleden is opgebracht, en welk deel eigenlijk de staat, en daarmee dus nu de Bondsrepubliek, zou moeten toekomen. Tot een onteigening van de partijvermogens, een begin dit jaar veel bepleite oplossing, is het niet gekomen, vooral omdat de Westduitse CDU en FDP gebrand zijn op het door de voormalige christen-democratische- en liberale blokpartijen van de DDR in de verenigde partijen ingebrachte vermogen.

Het vermogen van de PDS, voor zover zichtbaar in onroerend goed, is zeer aanzienlijk. Alleen al in Berlijn beschikt de partij over meer dan tien omvangrijke complexen, die men in sommige gevallen nu probeert te exploiteren als vergadercentra. Er zijn hardnekkige geruchten dat een groot deel van het vlottende PDS-vermogen voor de instelling van de parlementaire controle is overgedragen aan partijleden in de vorm van langlopende kredieten, om er bedrijven mee te stichten. Deels heeft de PDS over deze procedures overigens voor de Volkskammer rekenschap afgelegd. De partij heeft ook voor enkele honderden miljoenen mark aan de toenmalige DDR overgedragen.