Plan voor een tijdelijke afvaloven in Z-Holland

SCHIEDAM, 19 okt. In Zuid-Holland komt een tijdelijke installatie voor de verwerking van ongeveer 100.000 ton afval per jaar. Dat heeft L. de Jong, directeur van het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland (PROAV), meegedeeld.

Het PROAV wil voor de bouw van de nieuwe installatie een keuze maken uit drie lokaties, waaronder de (gesloten) afvalverbrandingsinstallatie Gevulei in Leiden en het terrein van Afvalverwerking Rijnmond (AVR). Een derde lokatie wordt nog gezocht, aldus De Jong. Het PROAV hoopt de nieuwe installatie, waarin huisvuil wordt gescheiden, uiterlijk begin 1992 in gebruik te nemen. Binnenkort begint het PROAV een procedure voor een zogeheten milieu-effectrapportage (MER), die ongeveer zeven maanden duurt. Daarna wordt de lokatie voor de nieuwe installatie bepaald.

Het PROAV, coordinator van de verschillende afvalstromen in Zuid-Holland, zoekt een tijdelijke oplossing totdat de nieuwe afvalverbrandingsinstallatie bij Ypenburg in gebruik kan worden genomen. Deze afvaloven zal volgens De Jong mogelijk niet voor 1997 bedrijfsklaar zijn. Oorspronkelijk was het de bedoeling de installatie in 1995 in gebruik te nemen. De provincie Zuid-Holland heeft een groot tekort aan verbrandingscapaciteit sinds de sluiting van de afvaloven in Leiden, in september.

Niettemin zal de tijdelijke installatie naar alle waarschijnlijkheid weer sluiten als de afvalverbrandingsinstallatie bij Ypenburg gereed is. De rijksoverheid heeft in haar afvalbeleid uitdrukkelijk gekozen voor forse uitbreiding van de verbrandingscapaciteit en niet voor het scheiden van