Pensioenleeftijd van 65 jaar ter discussie

DEN BOSCH, 19 okt. Minister-president Lubbers heeft gisteren de 'harde' maximumgrens van 65 jaar waarop men met pensioen moet ter discussie gesteld. Hij deed dat op een bijeenkomst van de katholieke ouderenbond KBO in Den Bosch. De vakcentrales FNV en CNV vinden dat niet aan die grens mag worden getornd.

Lubbers zei dat er tegenwoordig meer ruimte is voor individuele omstandigheden en eigen keuzen, bijvoorbeeld om al op betrekkelijk jonge leeftijd met vervroegd pensioen te gaan. 'Tussen twee haakjes: zou het niet goed zijn dat die keuzemogelijkheden zich ook uit gaan strekken boven de 65 jaar? Dat men ook daarboven zich kan blijven inzetten, zodat 65 jaar een veel minder harde grens is. Laten wij wel zijn, iemand van 65 jaar is toch niet oud.' Ouderen moeten een grote rol blijven spelen in de samenleving, ook wat betaald en onbetaald werk betreft, aldus de premier.

Zijn betoog was grotendeels een toelichting op de nota 'Ouderen in Tel' die het kabinet dinsdag heeft gepresenteerd. Dit stuk bevat een opsomming van maatregelen die de komende jaren op het gebied van ouderenbeleid worden genomen. In de nota wordt onder meer een onderzoek aangekondigd naar leeftijdscriteria in wet- en regelgeving, die ouderen belemmeren om bij het maatschappelijk leven betrokken te blijven.

Lubbers: 'In tal van situaties moeten en kunnen leeftijdsgrenzen opgeruimd worden, opdat wij de ouderen meer tegenkomen, overal waar gesproken wordt over, gewerkt wordt aan de inrichting van de samenleving; en ik denk dat het daarom heel terecht is dat wij nu een punt gaan maken van ouderen, meer ouderen in adviesraden, maar ook elders, om beleid en uitvoering daarvan, om de inrichting van de samenleving mede te beinvloeden'.

'Met deze proefballon loopt Lubbers als een olifant door de porceleinkast', aldus een woordvoerder van de FNV. 'Wij zijn nog lang niet zo ver.' De premier zal volgens hem veel onrust zaaien onder ouderen. 'Veel mensen zijn al blij dat ze de 65 gezond hebben gehaald', zegt een woordvoerder van de CNV. 'Als mensen op vrijwillige basis langer willen werken, moet dat maar in CAO's worden geregeld.'