Onenigheid over straf bij seks met jeugdigen

DEN HAAG, 19 okt. Een volgens de Kamer voor homoseksuelen discriminerende wijziging van de zedelijkheidswetgeving heeft gistermiddag tot opschorting geleid van het debat over dit onderwerp tussen minister Hirsch Ballin van justitie en de Tweede Kamer.

De minister wilde, op verzoek van het CDA, met een wetswijziging seksuele contacten met jongens beneden de zestien jaar strafbaar maken. Met het voorstel zoals geformuleerd door de minister wordt echter, zo oordeelden CDA, PvdA en VVD gisterenmiddag, rechtsongelijkheid geschapen tussen meisjes en jongens. Ook seksueel contact met meisjes onder de zestien is strafbaar, maar het Openbaar Ministerie kan pas tot vervolging overgaan na een klacht van de betrokkene. De nieuwe bepaling die minderjarige jongens tegen seksueel geweld moet beschermen is echter geen zogeheten klachtdelict: het OM kan zelfstandig vervolging instellen. De rechtsongelijkheid is gelegen in het feit dat tegen door minderjarige meisjes gewenste seksuele contacten niet strafrechtelijk opgetreden kan worden, maar dat die contacten voor jongens in alle gevallen (gewenst of ongewenst) strafbaar zijn. In de praktijk betekent dit dat homoseksuele contacten strenger kunnen worden vervolgd dan heteroseksuele.

PvdA-woordvoerster Swildens deed het 'misverstand' tussen Kamer en minister vanochtend af als een bedrijfsongeval. De minister zou wat al te enthousiast zijn geweest in zijn poging om tegemoet te komen aan het verzoek CDA-woordvoerster Soutendijk-Van Appeldoorn, die de bewindsman woensdag had gevraagd de ongelijkheid tussen seksueel geweld tegen mannen en vrouwen in het Wetboek van strafrecht op te heffen. 'Mannen en jongens worden hiermee nu ook tegen penetratie beschermd', constateerde de minister gisteren bij de presentatie van een nota van wijziging.

Ambtenaren van het ministerie van justitie zullen vandaag een inmiddels vierde nota van wijziging op het wetsvoorstel maken, om aan de bezwaren van de Kamer tegemoet te komen. Het ligt in de bedoeling dat het debat over de zedelijkheidswetgeving tijdens de behandeling van de begroting van Justitie eind oktober in de Kamer kan worden afgerond.

De gang van zaken rond de reparatiewetten van Hirsch Ballin typeerde Swildens als 'een rotzooitje' en als 'gezamenlijk mierenneuken'. Voordat het wetsvoorstel woensdag mondeling in behandeling werd genomen kwam Hirsch Ballin met een eerste nota van wijziging. Gisteren kwam hij met een tweede wijzigingsnota, die hij tijdens de discussie met de Kamer nog moest corrigeren. De maximale gevangenisstraf voor 'ontuchtige handelingen' met minderjarige jongens zou geen negen maar acht jaar moeten zijn. Na deze derde wijziging is het nu wachten op een vierde.

'Deze gang van zaken illustreert de gebrekkigheid van het alsmaar oplappen van verouderde wetgeving', aldus Swildens.

De minister heeft toegezegd een jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen met een evaluatie te komen. Daarin wordt behalve naar de ervaringen van het OM gekeken naar 'signalen uit de samenleving', aldus Hirsch Ballin. D66 woordvoerder Wolffensperger kwam met een motie die in feite overeenkomt met het voornemen van de bewindsman om te komen tot een evaluatie. 'In feite zijn we inderdaad terug bij het punt toen twintig jaar geleden de Commissie Melai verzocht werd te adviseren over de zedelijkheidswetgeving', aldus Swildens.