Meer geld in onderzoek op gebied kernenergie

DEN HAAG, 19 okt. Minister Andriessen (economische zaken) heeft gisteren van een meerderheid van de Tweede Kamer het groene licht gekregen om verder te gaan met onderzoek op het gebied van kernenergie.

Het onderzoek is gericht op de veiligheid van de reactoren en de opslag van radioactief afval. Met dit onderzoek is een bedrag van 25 miljoen gulden gemoeid.

K. Zijlstra (PvdA) verzette zich fel tegen de opslag van radioactief afval in zoutkoepels in met name Groningen en Drente. Volgens de PvdA'er blijkt uit onderzoek dat door de gaswinning en de daarmee samenhangende bodemdaling de zoutkoepels onstabiel zijn geworden. Daardoor zijn ze ongeschikt voor milieubedreigende opslag van kern- (maar ook chemisch) afval. 'Opslag in de koepels mag niet, onderzoek is niet zinvol', concludeerde Zijlstra.

In die opvatting werd hij gesteund door de fracties van D66 en Groen Links. Willems (Groen Links) betitelde de 25 miljoen gulden voor het onderzoek als 'weggegooid geld'.

Tommel (D66) had felle kritiek op het beleid van minister Andriessen. Er worden nu studies verricht naar normen waaraan het gebruik van kernenergie zou moeten voldoen. Pas daarna mag de samenleving een oordeel vellen. 'Dit is de wereld op zijn kop', oordeelde Tommel. Hij vindt dat eerst de samenleving zich moet uitspreken onder welke voorwaarden kernenergie geaccepteerd wordt. Onderzoek zou daarna moeten uitwijzen of de normen haalbaar zijn. 'Ik heb voortdurend het gevoel dat we langs de verkeerde lijnen bezig zijn', zei Tommel.

Andriessen ontkende niet dat het vertrouwen in kernenergie gering is. 'Als je mij 's nachts wakker maakt en vraagt of ik kernenergie wil, zeg ik neen', zei Andriessen. 'Maar als je de argumenten voor en tegen op een rijtje zet, ondersteund door gedegen onderzoek, pas dan kun je een gefundeerd oordeel vellen en met dat onderzoek zijn we op dit moment bezig.'