Major schetst somber beeld Britse economie

LONDEN, 19 okt. De Britse minister van financien, John Major, heeft zijn eerste optreden als eregast aan het jaarlijkse Mansion House-diner gebruikt om zijn gastheren, financiers uit de Londense City, te waarschuwen voor aanhoudende economische benauwenis tot 'flink in het volgende jaar'.

Aanzittende Britse industrielen kregen over hun garnalencocktail de waarschuwing aangereikt dat ze, nu Groot-Brittannie is toegetreden tot het EMS en gebonden is aan een vaste koers voor het pond, voor te hoge loonafspraken in de komende maanden onherroepelijk de kosten gepresenteerd zullen krijgen. Die kosten zullen zich vertalen, dreigde Major, in de vorm van 'wegvallende markten, gedwongen ontslagen, sluitende fabrieken en uiteindelijk failliet gaan van bedrijven'. De minister baarde enig opzien door zijn vermaan over te hoge salarissen nadrukkelijk ook te richten aan de heren directieleden zelf.

Major gebruikte zijn eerste optreden voor dit geformaliseerde gehoor om inmiddels overbekende standpunten te herhalen: de inflatie zal naar zijn vaste overtuiging dalen in het volgend jaar, 'speciaal snel vanaf april' en de minister blijft gekant tegen het plan van Delors voor Europese monetaire eenwording, maar stelt daar zijn voorstel voor het ontwikkelen van een harde ecu tegenover.

Major liet opnieuw doorschemeren dat ook de overheid zelf niet ontkomt aan de gevolgen van door inflatie veroorzaakte kostenverhogingen. Overheidsuitgaven voor 1991-1992, eerder geraamd op 192 miljard pond, zullen volgens analisten waarschijnlijk uitdijen tot over 200miljard pond. Major zei slechts dat 'overheidsuitgaven mogelijk niet zullen worden teruggebracht als aandeel in het Bruto Nationaal Product'. De regerering zou daarmee haar beleid verlaten, waarin het streven is naar het jaarlijks verder terugbrengen van de overheidsuitgaven als onderdeel van het BNP.

    • Hieke Jippes