Kabinet wil verlaging van premies bejaarden

DEN BOSCH, 19 okt. Het kabinet wil de premie voor particulier verzekerde bejaarden met een standaardpakketpolis per 1 januari met 30 gulden verlagen tot ongeveer 140 gulden per maand. Premier Lubbers heeft dat gisteren gezegd op een bijeenkomst in Den Bosch van de Katholieke Bond van Ouderen.

Volgens Lubbers zouden ongeveer 425.000 ouderen daarvan profiteren. Hij noemde een betaalbare en goede gezondheidszorg voor ouderen gisteren 'echt topprioriteit'. Het kabinet heeft echter nog geen beslissing genomen over de verlaging van de premie, onderstreepte een woordvoerder van het ministerie van WVC vanochtend. Er ligt nog steeds een voorstel.

De standaardpolis is alleen bestemd voor mensen die afkomstig zijn uit de enkele jaren geleden opgeheven vrijwillige ziekenfondsverzekering. De verzekeraars zullen alle bejaarden de gelegenheid moeten bieden van een maatschappijpolis over te stappen op de standaardpakketpolis. Het verschil tussen de premie-inkomsten en de werkelijke kosten wordt omgeslagen over alle particuliere verzekerden.

De vakcentrale CNV vindt het plan van Lubbers 'onrechtvaardig en genant'. Het kabinet laat op deze manier de meeste van de 700.000 bejaarden met een klein aanvullend pensioen in de kou staan. De compensatie voor het belastingnadeel moet gaan naar de mensen die dat nadeel ook inderdaad hebben gehad. Die groep bejaarden is voor het overgrote deel via het ziekenfonds verzekerd. Het CNV vindt dat het kabinet dan ook de ziekenfondspremie over het aanvullende pensioen (nu 8 procent) met 3 tot 4 procent moet verlagen.

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen is eveneens ontevreden over het plan. 'De verlaging is mooi meegenomen voor de 425.000 mensen die het betreft, maar het is niet meer dan een doekje voor het bloeden.' De ANBO ziet meer in een structurelere oplossing. Mensen met een laag inkomen moeten zonder uitzondering ook na hun 65ste worden opgenomen in het ziekenfonds. Nu kunnen particulier verzekerden na hun pensionering, ook als het inkomen fors daalt, niet overstappen naar het ziekenfonds.

Bij het CDA wordt de verlaging van de premie voor de standaardpakketpolis gezien als een onderdeel van de tegemoetkoming voor de bejaarden met een klein pensioen waarover vorige week na een aanvaring tussen minister-president Lubbers en PvdA-fractievoorzitter Woltgens een compromis werd bereikt. De PvdA, die vorige week tegen de zin van het CDA aandrong op een extraatje voor deze groep bejaarden, vindt de verlaging van de premie 'oud nieuws' omdat daartoe al in augustus bij de begrotingsbehandelingen in het kabinet was besloten.

De PvdA blijft ernaar streven dat voor de hele groep van 700.000 bejaarden die er dit jaar als gevolg van de belastingvereenvoudiging op achteruit zijn gegaan een compensatie komt voor een bedrag van in totaal ongeveer 130 miljoen gulden. Het CDA vindt dat bedrag te hoog. Gezien de verlaging van de premie voor de standaardpakketpolis is volgens de CDA-fractie 65 miljoen gulden voldoende. Op het ministerie van sociale zaken wordt sinds vorige week gestudeerd op de concrete uitwerking van het vage compromis dat vorige week in de Kamer werd bereikt.