Jan van Toorn

Jan van Toorn, grafisch ontwerper, is met ingang van 1 januari 1991 benoemd tot directeur van de Jan van Eyck Akademie in Maastricht. Van Toorn was docent aan de Akademie in Amsterdam en hoofd van de afdeling grafiek/fotografie van de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Hij is nu verbonden aan de afdeling grafische vormgeving van de Rhode Island School of Design in Amerika.