Griekse politici ruzien om eer van bevrijding gijzelaars in Irak

ATHENE, 19 okt. De Iraakse ambassadeur in Athene, Abdel Fetah el-Chaznatsi, is het middelpunt geworden van een weinig verheffend spel dat door de Griekse oppositie en de regering wordt gespeeld met als oogmerk de terugkeer van de 25 Griekse gijzelaars in Bagdad, maar met in het achterhoofd de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen, die zondag plaatsheeft en vooral in 's lands tweede stad Thessaloniki heftig wordt uitgevochten.

Zowel de socialistische oppositieleider Andreas Papandreou als de minister zonder portefeuille Mikis Theodorakis heeft contact gezocht met de ambassadeur, kennelijk hopend te kunnen gaan strijken met de eer dat zij tot de terugkeer hebben bijgedragen. Op de achtergrond stonden de acties van familieleden, die reeds op straat kwamen toen in september het fregat Limnos naar het gebied van de Golf werd gezonden (dit zal in november door zusterschip, de Elli, worden vervangen).

Eergisteren ontving Papandreou thuis de ambassadeur. De Iraakse ambassade maakte daarna bekend dat de oppositieleider die vroeger geregeld blijk gaf van sympathie voor de diverse dictatoriale regimes in de Arabische wereld had verklaard: 'Er kan niet zoveel nadruk worden gelegd op het probleem Koeweit, terwijl de onverschilligheid voortduurt voor het Palestijnse probleem en andere kwesties in de regio, waaronder dat van Cyprus'. Papandreou zei, zonder dit rechtstreeks te ontkennen, dat er 'alleen over de gijzelaars was gediscussieerd'.

'Hulpje van Saddam', noemde daags daarop de regeringsgezinde pers de oppositieleider. Deze herinnerde eraan dat al drie weken tevoren de voormalige socialistische minister van buitenlandse zaken Karlos Papoulias naar Bagdad was gevlogen en bij minister van buitenlandse zaken Tareq Aziz perspectief had gekregen op een spoedige vrijlating van de gijzelaars. De huidige minister van buitenlandse zaken, Andonis Samaras, kwam met een woedende verklaring tegen deze 'geheime diplomatie', waarin zijn departement niet vooraf was gekend. Hij noemde de ambassadeur ook spottend: 'De nieuwe verantwoordelijke voor het informatiebureau van de socialistische PASOK'.

De oppositiepers, die te voren had geroepen: 'Papandreou brengt de gijzelaars terug' beschuldigde Samaras dat hij met zulke agressieve verklaringen deze terugkeer in gevaar bracht. Intussen ontving minister zonder portefeuille Theodorakis op zijn beurt de ambassadeur, die hem, zo zei hij na afloop, de terugkeer in uitzicht stelde 'als een geschenk aan de Griekse regering en het Griekse volk', ook al had Theodorakis te voren gewaagd van de noodzaak van complete naleving van de VN-resoluties.

Het serieuze conservatieve ochtendblad Kathimerini lucht zijn walging over deze dubbele flirt met de bittere woorden: 'Misschien heeft de Iraakse ambassadeur wel beloofd, ze voor de verkiezing zondag te laten komen op voorwaarde dat ze daarna weer naar Irak teruggaan'.

    • Frans van Hasselt