Gesprek in de auto

Er was eens een man in een Dafje,

Die vroeg aan zijn hond: waarom blaf je?

De hond sprak toen vol vuur:

Je rijdt al drieenhalf uur,

En ik moet zo nodig een plafje

De zo bewonderde Gandhi, voor wie nog pas in Amsterdam een standbeeld is opgericht, was bijvoorbeeld een tegenstander van de westerse geneeskunde, die hij 'misdadig' noemde. 'Het is de moeite waard, ' schreef hij, 'om na te gaan waarom mensen het medische beroep kiezen. Zeker niet om de mensheid te dienen. We worden dokter om eer en rijkdom te behalen. Europese doktoren zijn het ergst; zij doen bovendien onze religieuze instincten geweld aan. De meeste medische preparaten bevatten namelijk of dierlijk vet of alcoholische vloeistoffen; deze zijn beide verboden, zowel bij de Hindoes als bij de Mohammedanen.' Gandhi, die officieel en in het openbaar verklaarde dat Westerse ziekenhuizen 'inrichtingen waren voor het verbreiden van de zonde' en dat 'Europese geneeskunde studeren gelijk staat aan het verdiepen van onze slavernij', spoorde medische studenten en leerling-verplegers aan hun scholen te boycotten, waaraan velen ook gehoor hebben gegeven. Wat Gandhi verdedigde was de Ayurvedische, dat is antieke-Hindoe geneeskunst.

En zegt ze: eet je boterham,

    • Rudy Kousbroek