Freudenthal wereldberoemd door lesmethode wiskunde

UTRECHT, 19 okt. Afgelopen zaterdag is op 85-jarige leeftijd de wiskundige H. Freudenthal overleden. Het was zijn wens dat pas na de begrafenis, gisteren, bekendheid zou worden gegeven aan zijn overlijden.

Freudenthal werd in 1905 geboren in het Duitse Luckenwalde. Hij studeerde wiskunde in Berlijn en Parijs. Na zijn promotie in 1930 werd hij assistent van het Mathematisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. In 1946 vertrok hij naar de Rijksuniversiteit Utrecht, waar hij tot zijn pensioen in 1976 hoogleraar is geweest.

Freudenthal heeft grote bekendheid gekregen als vernieuwer van het wiskunde-onderwijs. Volgens hem moeten leerlingen niet eerst wiskundige regels leren om die pas later toe te passen, maar dient de realiteit het uitgangspunt te zijn. In 1968 begonnen de eerste Wiskobas-groepen ('Wiskunde in het basisonderwijs'), die de didactiek van Freudenthal verspreidden en kinderen bijvoorbeeld staartdelingen leerden maken door 1.128 supporters voor een voetbalwedstrijd te laten vervoeren in bussen voor 36 personen. Door zijn methode heeft Freudenthal ervoor gezorgd dat het Amerikaanse 'New Math', waarin de logica centraal stond, Nederland niet bereikte. Deze modieuze New Math bleek al spoedig een mislukking.

Inmiddels is Freudenthals methode wereldberoemd, onder meer door zijn in 1973 verschenen werk 'Mathematics as an educational task'. Hij kreeg vijf eredoctoraten. Het IOWO, het 'Instituut voor onderzoek van het wiskunde-onderwijs' waarvan hij de oprichter was, is een van de beste instituten ter wereld op dit gebied. Behalve over wiskunde schreef Freudenthal ook over geschiedenis en wijsbegeerte. Hij schreef columns in het weekblad De Groene Amsterdammer en tot twee jaar geleden in NRC Handelsblad. In 1984 ontving hij de Gouden Ganzeveer voor zijn bijdrage aan de Nederlandse cultuur en de verspreiding daarvan.