Computer vergroot kansen op subsidie

ENSCHEDE, 19 okt. Drs. J. van der Meer denkt dat ze bij de diverse ministeries in Den Haag eigenlijk niet zo gelukkig met hem zijn. 'Maar dat zullen ze nooit toegeven', zegt hij glimlachend, 'want dat zou natuurlijk tegen alle democratische principes indruisen.'

Van der Meer brengt volgende week een computerprogramma op de markt dat het iedereen mogelijk maakt in een keer een overzicht te krijgen van alle individuele subsidies, premies en bijdragen die in Den Haag (en de eigen gemeente) bestaan. Om inzicht te krijgen in de persoonlijke mogelijkheden, hoeft de gebruiker van het systeem slechts een aantal vragen te beantwoorden. Van der Meer wil het programma verkopen aan gemeenten, sociale diensten, bibliotheken, rechtswinkels, buurthuizen en andere openbare instanties. De belangstelling is groot, zegt hij. Enschede is zijn eerste afnemer. Volgende week neemt deze gemeente het systeem in gebruik.

Van der Meer richtte anderhalf jaar geleden, nadat hij een studie bestuurskunde aan de Universiteit Twente had gevolgd, het bedrijfje 'Oog en Oor' op. Hij wilde 'middelen ontwikkelen om informatie aantrekkelijk en snel aan mensen beschikbaar te stellen'. Hij was al afgestudeerd op een prototype van het programma dat hij nu onder de naam 'SubsidieZoeker' aan de man brengt. Het programma zit zo eenvoudig in elkaar dat ook mensen die niet gewend zijn met een computer te werken, ermee overweg kunnen. Gebruikers zullen gemiddeld tussen de tien en vijftien minuten nodig hebben om alle vragen van het programma te beantwoorden. Instanties die het programma (al dan niet met personal computer) aanschaffen, kunnen tijd op voorlichting besparen, aldus Van der Meer.

Van der Meer heeft voor de ontwikkeling van zijn programma het ministerie van sociale zaken om subsidie gevraagd: 'Maar daar heb ik niets meer van vernomen.' Hij denkt dat op het ministerie het besef dat de financiele consequenties van medewerking aan dit project wel eens verstrekkend zouden kunnen zijn, het enthousiasme heeft getemperd. 'Het gebruik van de voorzieningen zal er immers door toenemen', aldus Van der Meer. Een voorlichter van het ministerie ontkent dat men niet blij zou zijn met dit initiatief. 'In die tijd leven we niet meer. De regelingen zijn er tenslotte om er gebruik van te maken. Wij beschouwen het ook als onze plicht om er voorlichting over te geven', zegt de woordvoerder van Sociale Zaken.

Dat een programma als 'SubsidieZoeker' in een behoefte voorziet, heeft onderzoek van Sociale Zaken zelf aangetoond. Zo bleek bijvoorbeeld dat 43 procent van de zelfstandigen in Nederland geen gebruik heeft gemaakt van de Eenmalige Uitkering Zelfstandigen terwijl ze er wel recht op hadden. Veel mensen die huursubsidie kunnen krijgen, weten dat niet. Ook van een regeling als de Bijzondere Bijstand wordt door minder mensen gebruik gemaakt dan mogelijk is, weet men op het ministerie: 'Wie een minimumloon of AOW heeft, kan ook een beroep op die regeling doen. Maar veel mensen zijn gewoon niet met de circuits bekend.'

In Enschede heeft dat besef volgens wethouder Halsema-Fles geleid tot de aanschaf van de SubsidieZoeker. In twee gemeentelijke voorlichtingscentra en de openbare bibliotheek kunnen burgers vanaf volgende week donderdag kijken of ze in aanmerking komen voor bijvoorbeeld een premiekoopwoning, voor kinderbijslag, een subsidie om maatregelen te nemen tegen geluidsoverlast, studiefinanciering of voor kwijtschelding van belastingen. Van der Meer heeft in Enschede ook de gemeentelijke regelingen aan het programma toegevoegd. Het programma kost ongeveer 5.000 gulden.